T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Ömür ERDEN (Op.Dr.)

Güncelleme Tarihi: 02/09/2019


 
Op.Dr. Ömür ERDEN
 Branşı : Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
 Yabancı Diller : İngilizce
 İletişim Adresi : omurerden1461@gmail.com
 Klinik : Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği
erkek-siluet.jpg
 
Tıbbi İlgi ve Uzmanlık Alanları : 
 Genel Sinekoloji ve Obtetrik
 Ürosinekoloji
 IVF 
 İnfertilite 
 Histereskopi - Laparoskopi 

 
Eğitimi : 
 1994    K.T.Ü. Tıp Fakültesi 
 2000   KTÜ Tıp Fakültesi Üroloji Asistanlığı
 2005    Cumhuriyet Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD 

 
Çalıştığı Kurumlar : 
 2014 /  ----        SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 2013 / 2014      Özel Sivas Anadolu Hastanesi
 2006 / 2013      Sivas Devlet Hastanesi
 2005 / 2006     Özel Sivas Tıp Merkezi
 2000 / 2005     Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
 1996 / 2000      KTÜ Tıp Fakültesi
 1994 / 1996       Artvin Arhavi Derecik Sağlık Ocağı

 
Üyelikler :
 Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği 
 Türk Tabipler Birliği
 Jinekolojik Endoskopi Derneği
 Üreme Tıbbı Derneği
 
Yayınlar : 

A.Uluslararsı hakemli dergilerde yayımlanan makaleler;

 A1.Effects of differentpostmenopausalhormonetherapyregimens on cerebralbloodflowandcognitivefunctions.Guvenal T, Durna A, Erden O, Guvenal F, Cetin M, Cetin A. AdvTher. 2009 Aug;26(8):805-11. Epub 2009 Aug 11.

 A2.Investigation of theeffects of heparinandlowmolecularweightheparin on E-cadherinandlamininexpression in ratpregnancybyimmunohistochemistry. Erden O, Imir A, Guvenal T, Muslehiddinoglu A, Arici S, Cetin M, CetinA.HumReprod. 2006 Nov;21(11):3014-8. Epub 2006 Sep.

A3.Closure ornonclosure of theperitoneum at gynecologicaloperations. Effect on postoperativepain. Demirel Y, Gursoy S, Duran B, Erden O, Cetin M, Balta O, Cetin A. SaudiMed J. 2005 Jun;26(6):964-8

A4.Effects of diazeniumdiolates (NONOates) andmethyleneblue on thereduction of postoperativeadhesion in rats.Cetin M, Duran B, Demirkoprulu N, Guvenal T, Erden O, Cetin A.

A5.Seroprevalence of syphilis, hepatitis B and C, andhumanimmunodeficiencyvirusinfectionsamongwomen. Demirel Y, Duran B, Toktamis A, Erden O, Cetin M. SaudiMed J. 2004 Dec;25(12):2037-8. No abstractavailable. Erratum in: SaudiMed J. 2005 Apr;26(4):693.

A6An unusualcause of adnexalmass: fallopiantubeschwannoma. Duran B, Guvenal T, Yildiz E, Cetin M, Erden O, Demirkoprulu N. GynecolOncol. 2004 Jan;92(1):343-6.

A7. Chorangiomawithatypicaltrophoblasticproliferation.Arici S, Cetin M, Oztoprak I, Erden O, KizilgedikS.Aust N Z J ObstetGynaecol. 2005 Feb;45(1):86-7.

B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler.

B1.Cilt.9 Sayı.2 · Nisan-Haziran 2005 Sivas İlinde Preeklamptik ve Sağlıklı Gebelerin Serum B12 Vitamini ve Folik Asit Düzeylerinin Karşılaştırılması Online Yayın Tarihi:Kabul Tarihi:Geliş Tarihi:Alıntı Kodu:
Yazarlar:Ali KulaBülent DuranLevent ÖzdemirMeral ÇetinÖmür ErdenYeltekin Demirel

B2. Tevfik Güvenal, Bülent DURAN, Ömür ERDEN, Meral ÇETİN, Ali ÇETİN. Postmenopozal Hastalarda Hormon Replasman Tedavisi Ve Tibolonun Kemik Mineral Yoğunluğu Ve Serum Lipidleri Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması. Türk Fertilite Dergisi, 11 (2), 150-7. 2003.

B3. Tevfik Güvenal, Nazan Yurtçu, Bülent Duran, Ömür Erden, Meral Çetin. Molar Gebelik Boşaltılmasından Sonra Gelişen Şiddetli Uterin Kanamada İntauterinFoleyKateter Uygulaması. C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 24 (4): 198-200, 2002.

B4. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 185 Doğum Öncesi Bakımda Tartışmalı Bir Konu: TORCH Taraması A ContraversialIssueIn AntenatalCare: TORCH Screening Bülent DURAN*, Aydın TOKTAMIŞ**, Ömür ERDEN***, Yeltekin DEMİREL****, B. Ali MAMİK***,Meral ÇETİN*****

B5.Gebelikte Behçet Hastalığına Bağlı Vulvar Ödem: Olgu SunusuVULVAR OEDEMA ASSOCIATED WITH BEHCET'S DISEASE IN PREGNANCY:A CASE REPORT Bülent DURAN*, Sultan ŞALK**, Ömür ERDEN**, Meral ÇETİN***, Nihal DEMİRKÖPRÜLÜ**
 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD,**Arş.Gör.,Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD,*** Doç., Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, SİVAS
Turkiye Klinikleri J GynecolObst 2003;13(6):463-5

Endometrialstromaltumors – a report of 5 cases Sahande Elagoz1, Fügen Kıvanc1, Handan Aker1, Sema Arici1, Hatice Ozer1 Tevfik Güvenal2,Ömür Erden2Departments of Pathology1 andObstetricsand Gynecology2, Faculty of Medicine, Cumhuriyet University,Sivas, Turkey Acceptedforpublication on 31 August 2005. © 2005 AegeanPathologySociety, APJ, 2, 140–145

3. ULUSAL TOPLANTILARDA GÖREV, SUNUM ve POSTERLER

3.1IV.Ulusalmaternalfetal tıp ve perinatoloji kongresinde sunum:22-24 Kasım 2004. Sivas İlinde Preeklamptik ve Sağlıklı Gebelerin Serum B12 Vitamini ve Folik Asit Düzeylerinin Karşılaştırılması.

3.2 Yedinci Ulusal jinekoloji ve Obstetrik kongresinde oturum başkanlığı. 14-19 Mayıs 2009.

3.3Güvenal T, Taş A, , Güvenal F, Erden Ö, Çetin M Çetin A. Hormon replasman tedavilerinin beyin kan akımı ve kognitif fonksiyonlar üzerine etkilerinin karşılaştırılması 6. Ulusal, 3. Uluslararası Menopoz ve Osteoporoz Kongresi 19-23 Mayıs 2004 Antalya

3.4 Tevfik Güvenal, Ömür Erden, Meral Çetin, Bülent Duran, Ali Çetin. Postmenopozal Hastalarda Hormon Replasman Tedavisi ile Tibolonun Kemik Mineral Yoğunluğu ve Lipidler Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması. X. İnfertilite ve Üreme Kongresi, 26-29 Ekim 2002, Ankara

3.5Bulent Duran, Nihal Demirköprülü, Meral Çetin, Tevfik Güvenal, Ömür Erden, Ali Çetin. Effects of Diazeniudiolates (Nonates) AndMethylene Blue On Reduction Of PostoperativeAdhesion in Rats. X. İnfertilite ve Üreme Kongresi, 26-29 Ekim 2002, Ankara

3.6 Tevfik Güvenal, Nazan Yurtçu, Ömür Erden, Meral Çetin, Bülent Duran, Ali Çetin. Mol Boşaltılmasından Sonra Gelişen Şiddetli Uterin Kanamada İntrauterinFoleyKatater Uygulaması. 3. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 13-16 Eylül 2001, İstanbul.

3.7 Poster Obstet-016. PerimortemCesarean. A Case Report.

3.8 Poster Obstet-021. Myastheniagravisandpregnancy: casereport.

3.9 Artvin ilinde valilikten 1 takdirname. Sivas Sağlık müdürlüğünden 2 teşekkür.

4.KURS - SERTİFİKALAR

4.1 Kolposkopi kursu

4.2 Jinekolojik mikrocerrahi kursu.

4.3 Jinekolojik endoskopi kursu.

4.4 Obstetrik ultrasonografi kursu.

4.5 Kadın Hastalıkları ve doğum yeterlilik sınavı.

4.6 Yenidoğanresustasyon kursu.

4.7 Ürojinekoloji ve Pelvikrekonstriktif cerrahi kursu.

4.8 Hayvan Labaratuvarı Çalışma Yapma Kursu.

4.9 7.SERGS. onroboticgyno. Video course.

5- KONGRELER:

5.1. Dört (4) adet  Uluslararası.

5.2. Beş (5) adet Ulusal.

5.3 On üç (13) Bölgesel.

5.4 Dört (4) Teşekkür ve Üç (3) Onur belgesi.

6 – INVİTRO FERTİLİZASYON VE REPRODUKTİF ENDOKRİNOLOJİ (ÜYTE KLİNİK UYGULAMALARI SERTİFİKASI).

7 – İNGİLİZCE

yds puanım 60. yökdil sağlık puanım 80.

8-2018

2018 tjod kongresine 3(üç) poster ve 2018 ürojinekolojide  2(iki) sözlü bildiri sunumum vardır.

9-2019

2. karadenizobstetrik ve jinekoloji kongresinde 4-7 nisanda 2(iki) adet sözlü sunum ve 24-28 nisanda tjod 2019 2(iki) sözlü sunum yaptım.