T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Deniz KULAKSIZ (Op.Dr.)

Güncelleme Tarihi: 29/07/2019


 
Dr.Öğr.Üyesi Deniz KULAKSIZ
 Branşı : Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
 Yabancı Diller : İngilizce
 İletişim Adresi : deniz.kulaksiz@sbu.edu.tr
 Klinik : Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği
erkek-siluet.jpg
 
Tıbbi İlgi ve Uzmanlık Alanları : 
 Genital Estetik
 Ürojinekoloji
 
Eğitimi : 
 K.T.Ü. Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
 
Çalıştığı Kurumlar : 
 2017 /  ----   SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 2015 / 2017  Erzurum Nenenhatun Kadın Doğum Hastanesi
 2015 / 2015  Erzurum Horasan Devlet Hastanesi

 
Yayınlar : 
 Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
 1- KULAKSIZ DENİZ,KART CAVİT,GÜVEN SÜLEYMAN,AKBULUT ÇAKIROĞLU KÜBRA,ÇOBANOĞLU ÜMİT,DEĞER ORHAN (2019).  Comparison of the effect of isotretionin and alitretionin on endometriotic implants and serum vascular endothelial growth factor level: an experimental study.  Gynecological Endocrinology, 1-4., Doi: 10.1080/09513590.2018.1526275 (Yayın No: 4677277)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

1-KULAKSIZ DENİZ,BAYOĞLU TEKİN YEŞİM,ATASOY DİLARA,EYÜBOĞLU İLKER (2018).  İnfertil kadınlarda histerosalpingografi (HSG) ile değerlendirme: Bir yıllık deneyimlerimiz.  8th Biannual Congress of the Turkish Society of Reproductive Medicine (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4677261)

2-KULAKSIZ DENİZ,ARDIÇ ŞENOL (2018).  Is it necessary to screen thyroid dysfunction in pregnant women in the first trimester?  The results of a center in the Black Sea Region.  7. Uluslaraarası Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi, 11-14 Ekim 2018, Trabzon (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4621115)

3-BAKİ ERİN KÜBRA,BAYOĞLU TEKİN YEŞİM,KULAKSIZ DENİZ,ERİN RECEP,AYNACI ÖZLEM (2018).  Histerektominin Pelvik Taban Kasları Üzerinde Etkisi Var mıdır?.  6.ULUSLARARASI ÜROJİNEKOLOJİ KONGRESİ (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4386907)

4-KULAKSIZ DENİZ,ERİN RECEP,BAKİ ERİN KÜBRA,BAYOĞLU TEKİN YEŞİM (2018).  Vajinal Doğum ve Sezaryen Doğum Yapan Hastalarda Postpartum Dönemde Pelvik Tabanın Transperineal 3d Ultrasonografik Değerlendirilmesi.  6.uluslararası jinekoloji kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4386906)

5-ERİN RECEP,AYNACI ÖZLEM,KULAKSIZ DENİZ,BAKİ ERİN KÜBRA,BAYOĞLU TEKİN YEŞİM (2018).  Hormon Terapisi Alan İleri Evre Meme Karsinomlu Hastalarda Pelvik Tabanın Transperineal 3d Ultrasonografik Değerlendirilmesi.  6.ULUSLARARASI ÜROJİNEKOLOJİ KONGRESİ (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4386909)

6-DEMİR SELİM,ALİYAZICIOĞLU YÜKSEL,AKBULUT ÇAKIROĞLU KÜBRA,ÖZER YAMAN SERAP,TURAN İBRAHİM,MENTEŞE AHMET,KULAKSIZ DENİZ,DEĞER ORHAN (2017).  Ethanolic Extract of Turkish Propolis Induces Apoptotic Cell Death in Human Cervix Cancer (HeLa) Cells.  45. APIMONDIA DÜNYA  ARICILIK KONGRESİ (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4034641)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1-KARACI SELMAN,KULAKSIZ DENİZ,ŞEKERCİ ÇAĞRI AKIN (2018).  Nadir Bir Kliteromegali Nedeni: Epidermal Kist.  4. Ürolojik Cerrahi Kongresi, 324 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4949010)

2-KULAKSIZ DENİZ,TANRIKULU FİLİZ (2018).  Birinci trimesterdaki gebelerde toksoplazma, rubella ve sitomegalovirüsseroprevalansı Karadeniz Bölgesinde bir merkezde.  Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinataloji Derneği 11.Ulusal Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4464458)

3-KULAKSIZ DENİZ,OSMANAĞAOĞLU MEHMET ARMAĞAN,ARAN TURHAN (2015).  Spinal Muskuler Atrofinin Prenatal Tanısı: Bir Olgu Sunumu.  Perinatal Medicine 2015 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4385410)

4-KULAKSIZ DENİZ,GÜVEN SÜLEYMAN,KART CAVİT (2013).  Vaginal cuff prolapsusunda abdominal sakrokolpopeksi: 14 olgu analizi.  6. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4385409)

5-KULAKSIZ DENİZ,KART CAVİT,GÜVEN SÜLEYMAN (2013).  Vaginal cuff prolapsusunda sakrospinöz fiksasyon: 16 olgu analizi.  6. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4385405)