T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Rahman KÖSEOĞLU (Dr. Öğr. Üyesi)

Güncelleme Tarihi: 07/03/2021


 
Dr.Öğr.Üyesi Rahman KÖSEOĞLU
 Branşı : İç Hastalıkları Uzmanı
 Yabancı Diller : İngilizce
 İletişim Adresi : koseoglurahman@gmail.com
 Klinik :İç Hastalıkları Polikliniği
rahmankose.jpg
 
Tıbbi İlgi ve Uzmanlık Alanları : 
 Tip 2 DM
 Hipertansiyon
 Metabolik Sendrom
 Obezite
 Hepatostetatoz
 Tiroid Hastalıkları

 Akut ve Kronik Böbrek Yetersizliği

 
Eğitimi : 
 2014   K.T.Ü. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD    
 2009  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
 
Çalıştığı Kurumlar : 
 2016 /  ----    SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 2015 / 2015  Maçka Ömer Burhanoğlu Devlet Hastanesi
 2014 / 2015  Vakfıkebir Devlet Hastanesi
 2010 /2014  K.T.Ü. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD    
 2010 / 2010 Sürmene Devlet Hastanesi

 
Yayınlar : 
 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

1 . ARDIÇ ŞENOL,Aşık Olgun,KÖSEOĞLU RAHMAN,Yılmaz Sertaç,Durmuş Hülya Gençbay,Makul Merve (2018). Atipik Prezentasyon, Periyodik Hipokalemik Paralizi Yapan Önemli Bir Neden: Hipertiroidizm. 6. Avrasya Acil Tıp Kongresi 14. Türkiye Acil Tıp Kongresi, (Tam metin bildiri) (Yayın No:4698362)

2 . UYSAL AYŞE,KÖSEOĞLU RAHMAN,KOÇAK FATMA (2018). An atypical presentation:follicular lymphoma with peripheral blood involvement. IXth International Eurasian Hematology Oncology Congress, (Tam metin bildiri) (Yayın No:5034765)

3 . ARDIÇ ŞENOL,KÖSEOĞLU RAHMAN,YILMAZ SERTAÇ (2018). Nadir Bir Akut Böbrek Yetersizliği Nedeni:Akut Fosfat Nefropatisi. 14.ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ/ 5THİNTERCONTİNENTAL EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, (Tam metin bildiri) (Yayın No:5035955)

4 . KÖSEOĞLU RAHMAN,ARDIÇ ŞENOL,KAPLAN SAFİYE TUBA,METE PEKER DİLA,USLU ZAKİRE (2018). Acil Servise Bulantı İle Başvuran Olguda Vitamin D İlişkili Hiponatremi. 14.ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ/5TH INTERNATIONAL EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, (Tam metin bildiri) (Yayın No:5035963)

5 . ARDIÇ ŞENOL,KÖSEOĞLU RAHMAN (2018). LEVOTHYROXİNE VE D3 VİTAMİNİOVERDOZ ALIMINA BAĞLI ENTOKSİKASYON OLGUSU. 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, (Tam metin bildiri) (Yayın No:4617064)

6 . KOÇAK MUSTAFA,KÖSEOĞLU RAHMAN,SÖNMEZ BİRCAN,TÜRKYILMAZ SERDAR,ERSÖZ HALİL ÖNDER (2015). Evaluat -on of recurrence risk in differentiated thyroid cancer after treatment. 17th European Congress of Endocrinology Ireland, Dublin, (Tam metin bildiri) (Yayın No:5036065)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

1 . KÖSEOĞLU RAHMAN,METE PEKER DİLA,KAPLAN SAFİYE TUBA (2019). Ateş Yüksekliği ve Boğaz Ağrısı İle Başvuran Subakut Tiroidit Olgusu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 1.İç Hastalıkları Kongresi, (Tam metin bildiri) (Yayın No:5036090)

2 . KÖSEOĞLU RAHMAN,METE PEKER DİLA (2019). Fenitoin kullanımı sonrası gelişen agranülositoz vakası. GELENEKSEL İÇ HASTALIKLARI GÜNLERİ, İNTERAKTİF GÜNCELLEŞTİRME, (Tam metin bildiri) (Yayın No:5035988)

3 . KÖSEOĞLU RAHMAN,METE PEKER DİLA (2019). Plummer-Vinson Sendromu ve Disfalji. GELENEKSEL İÇ HASTALIKLARI GÜNLER, İNTERAKTİF GÜNCELLEŞTİRME 2019, (Tam metin bildiri) (Yayın No:5035984)

4 . KÖSEOĞLU RAHMAN,METE PEKER DİLA (2019). Kappa Hafif Zincir Myelomu. GELENEKSEL İÇ HASTALIKLARI GÜNLERİ ,İNTERAKTİF GÜNCELLEŞTİRME , 2019, (Tam metin bildiri) (Yayın No:4920421)

5 . KÖSEOĞLU RAHMAN,METE PEKER DİLA (2018). Primer Adrenal Yetmezlik Tanısı Koyulan Hastada Bilateral Sürrenal Adenom Dışı Kitleler. 20.ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, (Tam metin bildiri) (Yayın No:5035809)

6 . KÖSEOĞLU RAHMAN,METE PEKER DİLA (2018). Lansoprazol Ve Ranitidin Alımı Sonrası Gelişen Kounis Sendromu. 20.ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, (Tam metin bildiri) (Yayın No:5035828) 1 / 2

7 . KÖSEOĞLU RAHMAN,METE PEKER DİLA (2018). İnatçı Dispeptik Yakınmaları Olan Hastada Nadir Bir Neden İyi Diferansiye Nöroendokrin Tümör. 20.ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, (Tam metin bildiri) (Yayın No:5035892)

8 . KÖSEOĞLU RAHMAN,METE PEKER DİLA (2018). Kötü Glisemik Kontrolü Olan Tip 2 Diyabetes Mellitus Hastasında Gelişen Amfizematöz Piyelonefrit. 20.ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, (Tam metin bildiri) (Yayın No:5035915)

9 . KÖSEOĞLU RAHMAN,METE PEKER DİLA (2018). Subklinik Hipertiroidi Zemininde Gelişen Hipokalemik Periyodik Paralizi. 20.ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, (Tam metin bildiri) (Yayın No:5035924)

10 . KÖSEOĞLU RAHMAN,METE PEKER DİLA,KAPLAN SAFİYE TUBA (2018). Aşırı Kilo Kaybıyla Prezente Olan Bir Diyabetes Mellitus Olgusu. SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ,1. İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, (Tam metin bildiri) (Yayın No:5036093)

Teknik Not, Vaka Takdimi, Araştırma notu vb.

 1 . Derleme Makale, ULUSOY ŞÜKRÜ,ÖZKAN GÜLSÜM,SÖNMEZ MEHMET,AYDIN MUNGAN SEVDEGÜL,KÖSEOĞLU RAHMAN,CANSIZ MUAMMER,KAYNAR RUKİYE KÜBRA (2015). Poststreptococcal Glomerulonephritis in a Patient with Essential Thrombocytosis. Journal of Nippon Medical School (Uluslararası), 82 (1) , 59-63. , Doi: 10.1272/jnms.82.59 (Yayın No : 5036109)

2 . Derleme Makale, ULUSOY ŞÜKRÜ,ÖZKAN GÜLSÜM,KAYNAR RUKİYE KÜBRA,CANSIZ MUAMMER,AYDIN MUNGAN SEVDEGÜL,ARSLAN MEHMET,CANSU AYŞEGÜL,KÖSEOĞLU RAHMAN (2011). Treatment of a Case of Mesangioproliferative Glomerulonephritis Secondary to Echinococcus alveolaris with Albendazole. Internal Medicine (Uluslararası), 50 (17) , 1821-1824. , Doi: 10.2169/internalmedicine.50.5246 (Yayın No : 5036126)

Kurs

1 . ACİL DAHİLİYE VE YOĞUN BAKIM KURSU 20.ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, ACİL VE YOĞUN BAKIM HASTALIKLARINA YAKLAŞIM, TÜRKİYE, Kurs, 10/10/2018-10/10/2018, (Ulusal) Sertifika

2 . Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Uzmanlık Yeterlilik Sınavı, İÇ HASTALIKLARI, TÜRKİYE, Sertifika, 13/10/2018- 13/10/2018, (Ulusal)