T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Ahmet Serhan POYRAZ (Op.Dr.)

Güncelleme Tarihi: 29/07/2019


 
Op.Dr. Ahmet Serhan POYRAZ
 Branşı : Göğüs Cerrahisi Uzmanı
 Yabancı Diller : İngilizce
 İletişim Adresi : ahmetserhanpoyraz@hotmail.com
 Klinik : Göğüs Cerrahisi Polikliniği
dr-ahmet-serhan-poyraz.jpg
 
Tıbbi İlgi ve Uzmanlık Alanları : 
 Akciğer kanserleri (açık ve kapalı ameliyat ile tedavisi)
 Göğüs duvarı tümörleri
 Göğüs duvarı şekil bozukluklarının düzeltilmesi (Güvercin göğsü, kunduracı göğsü)
 Akciğerin kistik ve iltihabi hastalıkları (Akciğer hidatik kisti, akciğerin hava kisti bronşiektazi gibi)
 Akciğer dışındaki ve göğüs kafesi içindeki diğer tümörler
 Nefes borusu tümörlerinin cerrahisi
 Diyafragma hastalıkları (diyafragmanın doğumsal ve kazanılmış fıtıkları, diyafragma felçleri)
 Göğüs kafesi içinde toplanan sıvıların teşhis tedavisi
 El ve koltuk altı terlemesi (hiper hidrozis) tedavisi için video ile ameliyatı (sempatektomi)
 Nefes borusu komşuluğundaki bezelerden (mediastinal lenf nodlarından) mediastinoskopi ile biyopsi alınmaktadır
 VATS (video yardımlı torakoskopik cerrahi), video ile göğüs kafesi içindeki patolojik durumlara ( örneğin patolojik olarak büyümüş lenf nodları, kitleler) cerrahi yaklaşım. 

 
Eğitimi : 
 2002  Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi ABD     
 1992   Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
 
Çalıştığı Kurumlar : 
 2012 /  ----     SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 2005 / 2012   Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 2003 / 2005   Başkent Üniversitesi, Konya Araştırma Ve Uygulama Merkezi

 2002 / 2003   Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi
 1998 / 2002    Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi (İhtisas)
 1996 / 1998     Ordu Akyazı Sağlık Ocağı
 1996 / 1996     Ordu Şenbolluk Sağlık Ocağı
 1994 / 1996     18.Zh.Tug.1.Top.Tb.Ortaköy/Gelibolu-Çanakkale
 1992 / 1994     Ardahan Hanak Ortakent Sağlık Ocağı
 
Üyelikler : 
 Türk Göğüs Cerrahisi Derneği 
 
Yayınlar : 
 UZMANLIK TEZİ

Kliniğimizde Yatarak  Tedavi Gören  Akciğer Hidatik Kistli Vakaların Retrospektif Değerlendirilmesi (Konya-2002)

        YAYINLANMIŞ MAKALELER

 1. . Ulusal dergilerde :
  1. Demet Aydoğdu Kıreşi, Dilek Emlik, Olgun K. Arıbaş, Ahmet S. Poyraz, Kemal Ödev. Spontan pnömotoraksla birlikte epidural pnömatozis. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2002;18(3):197-199.
  2. Olgun Kadir Arıbaş, Ahmet Serhan Poyraz, Mediastinal Schwannoma Cerrahisini Takiben Gelişen BOS Sızıntısı: Dura Defektinin Fibrin Yapıştırıcı ve Fasya ileTamiri. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2002;10:41-43.
  3. G.Sadi Sunam, S. Poyraz, S Ceran, M Gök, M Cihat Avunduk. Ender  bir hemotoraks olgusu:Torasik Ewing sarkomu. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2003;19(2):119-123.
 2. Uluslar arası dergilerde:
 1. Poyraz AS, Kilic D, Hatipoglu A, Ozulku M, Sar A, Bilezikci B. Cystic lymphangioma confined to mediastinum in an adult. Jpn J Thorac Cardiovasc Surg. 2004 Dec;52(12):567-9.
 2. Dalokay Kılıç, Ahmet Bilen, Ahmet Serhan Poyraz, Ahmet Hatipoğlu. Management of Bronchopleural Fistula With Fibrin Glue-Coated Collagen Patch. J Bronchol 2005;12:41-42.
 3. A.Serhan Poyraz, Dalokay Kılıç, Ahmet Hatipoğlu, Beyhan A Demirhan. A Very Rare Entity: Catamenial Pneumothorax. Asian Cardiovasc Thorac Ann 2005; 13:271-73.
 4. A.Serhan POYRAZ, Dalokay Kılıç, Bahadir Gültekin, Mehmet Ozülkü, Ahmet Hatipoğlu. Extra pleural hematoma: when is surgery indicated?  Monaldi Arch Chest Dis 2005;63(3):166-169.
 5. A.Serhan POYRAZ, Dalokay Kılıç, Ahmet Hatipoğlu, Tulay Bakırcı, Banu Bilezikçi, Pedunculated solitary fibrous tumor arising from the pleura:two cases report. Monaldi Arch Chest Dis 2006;65(3):165-168.

         TARTIŞMALI POSTER

 1. Masif Hava Kaçağının Eşlik Ettiği Bronkoplevral Fistül Olgularına farklı Bir Tedavi Yaklaşımı. Dalokay Kılıç, Alper Fındıkçıoğlu, Ahmet Serhan Poyraz, Ahmet Hatipoğlu. III.Uluusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 1-3 Eylül 2005,Gaziantep.

         POSTER SUNUMU

 1. Plevral Efüzyonlarda Sistofix kateter Uygulaması. Dalokay Kılıç, Alper Fındıkçıoğlu, Ahmet Serhan Poyraz, Ahmet Hatipoğlu, III.Uluusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 1-3 Eylül 2005,Gaziantep.
 2. Öksürük Sonucu Gelişen Spontan Kot Fraktürü; İki Olgunun Sunumu. Dalokay Kılıç, Alper Fındıkçıoğlu, Ahmet Serhan Poyraz, Ahmet Hatipoğlu III.Uluusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 1-3 Eylül 2005,Gaziantep.
 3. Primer Akciğer Tümörünü Taklit Eden Komplike Kist Hidatik. Dalokay Kılıç, Fahri Tercan,  Alper Fındıkçıoğlu, Ahmet Serhan Poyraz, Ahmet Hatipoğlu. III.Uluusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 1-3 Eylül 2005,Gaziantep.