T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Halil Afşin TAŞDELEN (Op.Dr.)

Güncelleme Tarihi: 06/09/2019

Op.Dr. Halil Afşin TAŞDELEN
 Branşı : Genel Cerrahi Uzmanı
 Yabancı Diller : -
 İletişim Adresi : -
 Klinik : Genel Cerrahi Polikliniği
erkek-siluet.jpg
 
Tıbbi İlgi ve Uzmanlık Alanları : 
 Karın Duvarı Hernileri - İnguinal Herni Cerrahisi 
 Minamal İnvaziv Cerrahi - Laparaskopik Cerrahi
 Robotik Kolorektal Cerrahi
 Endokrin Cerrahisi
 
Eğitimi : 
 2012   Güney Kore-Seul Yonsei Üniversitesi, Kolorektal Cerrahi Kliniği, Robotik ve Laparoskopik Cerrahi Merkezi
 2002  Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD
 1993   Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
 
Çalıştığı Kurumlar : 
 2015 / -----      SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 2013 / 2015     Trabzon Fatih Devlet Hastanesi
 2012 / 2013     SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 2012 / 2012     Güney Kore Seul Yonsei Üniversitesi

 2011 / 2012      Trabzon Fatih Devlet Hastanesi
 2008 / 2011     Trabzon Of devlet Hastanesi
 2008 / 2008    Trabzon Fatih Devlet Hastanesi
 2003 / 2008    Trabzon Of devlet Hastanesi
 2002 / 2003    Eskişehir Organ Nakli Vakfı Hastanesi
 1996 / 2002     Orhangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
 
Üyelikler :
 Türk Cerrahi Derneği
 Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği
 Karadeniz Cerrahi Derneği
 Doğu Karadeniz Meme Hastalıkları Derneği
 
Yayınlar : 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1.Tasdelen A, Algin C, Ates E, Kiper H, Inal M, Sahin F. Effect of leptin on healing of colonic anastomoses in rats. Hepatogastroenterology. 2004 Jul-Aug;51(58):994-7.

A2. Turkyilmaz S, Ulusahin M, Celebi B, Cekic A B, Mungan S, Kucuktulu U, Tasdelen A, Guner A, Cinel A. Thyroid nodules classified as atypia or follicular lesions of undetermined significance deserve further research: Analysis of 305 surgically confirmed nodules. Cytopathology. 2017;28:391-399. https://doi.org/10.1111/cyt.12438

A3.Karapolat B, Tasdelen HA, Korkmaz HAA (2019) Conservative treatment of spontaneous rectus sheath hematomas: single center experience and literature review. Emerg Med Int 2019:2406873

B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

B1. C. Algın, A. Taşdelen, E. PaşaoğluKaraciğer Kist Hidatiğine Laparoskopik Cerrahi Yaklaşım: Retrospektif Çalışma / Laparoscopic Surgical Approach to the Hydatid Cyst of Liver.C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 25 (4):197 – 200, 2003

D- Lisansüstü Tez Danışmanlığı:

  1. Dr. Bilgin Çelebi,

E- Bilimsel Toplantı Faaliyetleri:

E1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan çalışmalar:

E1.1 Akut Apandisit Olgularının Tanısında RIPASA (Raja Isteri Pengiran Anak Saleha Appendicitis) Skorlama Sistemi ve Bilgisayarlı Tomografi Sonuçlarının Karşılaştırılması. Banu Karapolat, Halil Afşin Taşdelen, Şenol Ardıç, Sercan Büyükakıncak, Gökay Ateş. 6th Eurasian Congress On Emergency Medicine & 14th Turkish Emergency Medicine Congress, November 8-11 2018 Regnum Carya Belek,Antalya/Turkey.

E2.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan çalışmalar:

E2.1.  Multipl SenkronFıtıklarda Kombine Laparoskopik TAPP ve İPOM-Plus Tekniği. Halil Afşin Taşdelen, Banu Karapolat. 21. Ulusal Cerrahi Kongresi, Kaya Palazzo & Kaya Riu Kongre Merkezi,Antalya, 11-15 Nisan 2018.

E2.2.  Opere Mide Kanseri Olgularında İntestinal Metaplazi ve Helikobakter Pilori Oranları. Banu Karapolat, Halil Afşin Taşdelen, Sercan Büyükakıncak. 21. Ulusal Cerrahi Kongresi, Kaya Palazzo & Kaya Riu Kongre Merkezi,Antalya, 11-15 Nisan 2018.

E3. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan posterler:

E3.1. Kliniğimizde Son 1 Yıl İçinde 3 cm ve Üzerinde Nodülü Olan ve Total Tiroidektomi Yapılan Olguların Analizi. Banu Karapolat, Yusuf Ziya Yamak, Ömer İleli, Halil Afşin Taşdelen, Eray Kurnaz, Uzer Küçüktülü.   8. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi,  Gloria Congress Center, Antalya, 27-30 Nisan 2017.

E3.2.  Endemik Bir Bölgede Benign Tiroid Hastalığı Nedeniyle Total Tiroidektomi Uygulanan Olgularda Papiller Karsinom ve Papiller Mikrokarsinom Görülme Oranları. Banu Karapolat, Ömer İleli, Yusuf Ziya Yamak, Eray Kurnaz, Halil Afşin Taşdelen,Uzer Küçüktülü. 8. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi,  Gloria Congress Center, Antalya, 27-30 Nisan 2017.

E3.3. Kliniğimizde Son 3 Yıl İçinde Paratiroidektomi Yapılan Olguların Analizi.Banu Karapolat, Yusuf Ziya Yamak, Eray Kurnaz, Ömer İleli, Halil Afşin Taşdelen, Uzer Küçüktülü.  8. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi,  Gloria Cogress Center, Antalya, 27-30 Nisan 2017.

E3.4. Ektopik Böbrekli Olguda İndirekt İnguinal Herni Kesesinde Over ve Tuba. Halil Afşin Taşdelen, Banu Karapolat, İzzettin Kahraman. 21. Ulusal Cerrahi Kongresi, Kaya Palazzo & Kaya Riu Kongre Merkezi, Antalya, 11-15 Nisan 2018.

E3.5. İleoçekal İnvajinasyona Yol Açan Non- Hodgkin Lenfoma: Olgu Sunumu. Halil Afşin Taşdelen, Banu Karapolat, İzzettin Kahraman, Hatice Küçük. 21. Ulusal Cerrahi Kongresi, Kaya Palazzo & Kaya Riu Kongre Merkezi, Antalya, 11-15 Nisan 2018.

E3.6.  Skar Endometriozis : Önlenebilir bir Patoloji midir ?.  Banu Karapolat, Halil Afşin Taşdelen, Suat Erkul, Sercan Büyükakıncak, Ömer İleli, Yusuf Ziya Yamak. 21. Ulusal Cerrahi Kongresi, Kaya Palazzo & Kaya Riu Kongre Merkezi, Antalya, 11-15 Nisan 2018.

E3.7. Nadir Bir Meme Hastalığı : Granülomatöz Mastit. Banu Karapolat, Halil Afşin Taşdelen, Sercan Büyükakıncak, İzzettin Kahraman, Yusuf Ziya Yamak, Ömer İleli. 21. Ulusal Cerrahi Kongresi, Kaya Palazzo & Kaya Riu Kongre Merkezi, Antalya, 11-15 Nisan 2018.

E3.8 Gastrointestinal Stromal  Tümörlerde Yeni Bir Radyolojik Puanlama Sistemi İle Patolojik Risk Öngörülebilir Mi? Banu Karapolat, Hatice Ayça Korkmaz, Halil Afşin Taşdelen, Ayten Livaoğlu. 39. Ulusal Radyoloji Kongresi TURKRAD2018 6-11 Kasım 2018

E4. Bölgesel bilimsel toplantılarda sunulan çalışmalar:

E4.1. Dev Hiatal Hernide Laparoskopik Yaklaşım Sonuçlarımız.19. Cerrahi Günleri Toplantısı. 6 Ekim 2012, Malatya.

E4.2.  Sürrenalektomi Tecrübelerimiz. 21. Cerrahi Günleri Toplantısı. 8 Haziran 2013, Samsun.

E4.3.  Ventral Hernilerde Laparoskopik Onarım: Video Sunumu.Türk Cerrahi Derneği Bölgesel Toplantısı ve 22. Cerrahi Günleri Toplantısı.29-30 Kasım 2013, Elazığ.

E4.4. Nonoperatif Tedavi Edilen Duodenal Perforasyon: Olgu Sunumu. 24. Cerrahi Günleri Toplantısı. 25 Mart 2017, Giresun.

F. Eğitim –Öğretim Faaliyeti.

F1. TC SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği 2017-2018 Eğitim Programı; Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUAM) Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulu Kararı sayı:2018/21

G. Kurslar:

G1. Laparoskopik Kolesistektomi Kursu, İstanbul Üniversitesi Sürekli Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (İSTEM), İstanbul, 20-24 Şubat 2006.

G2. The İntensive Course In Laparoscopic General Surgery, European İnstitute of TeleSurgery, Strasbourg, France, 18 – 22 Eylül 2006.

G3. Genel Cerrahide Hukuki Sorumluluklar Kursu, (TCD) 20-21 Şubat 2010,Trabzon.

G4. Stapler Eğitimi ve Kullanımı Kursu, (TCD) 7 Nisan 2012, Trabzon.

G5. Fellowship Training for Robotic Colorectal Surgery, August 2 to September 1, 2012. Yonsei University Severence Hospital Robot & MIS Center, Severence da Vinci® Training Center, Seoul , South Korea.

G6. 3. Selim Anorektal Hastalıklar Kursu, (TKRCD) 21 Eylül 2013, Trabzon.

G7. Laparoskopik Herni Onarımı Teorik ve Uygulamalı Çalıştayı, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 9.6.2014,İzmir.

G8.Türk Cerrahi Derneği, Cerrahi Endoskopi Eğitimi

G9. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Kolorektal Cerrahi Kadavra Kursu.24-25 Kasım 2017, Ankara.

G10. Türk Cerrahi Derneği Meme – Endokrin Cerrahisi Kadavra Kursu. 4 Şubat 2018, Kocaeli.

G11. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Endokrin Cerrahisi Derneği Cerrahi Anatomi & Embriyoloji Kursu Bölüm 1: Tiroid & Boyun (Ustalarla Kadavrada Tiroidektomi ve Boyun Diseksiyonu). 31 Mart 2018, İzmir.

G12. Abdominal Wall Repair Masterclass. Medtronic Innovation Center, Istanbul-Turkey, 24-25 September 2018

G13. Hernia Symposium. Training Program. Univercity of Pretoria, Faculty of Health Services, Cape Town- South Africa, 8-10 October 2018.

G14. 6. Fıtık Okulu. Ankara, 8 Aralık 2018.

G15. Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Rize, 15 Mart 2019

H. Kongre ve Toplantılar:

H1. Cerrahi Günleri-1 Toplantısı, Eskişehir Genel Cerrahi Derneği, 18-20 Mart 2005, Eskişehir.

H2. Ulusal Fıtık Kongresi, 18-21 Mayıs 2005,  Kapadokya, Nevşehir.

H3. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi VII. Bölge Toplantısı, 16-18 Haziran 2005, Trabzon

H4. 7. Ulusal Endoskopik- Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 18-21 Eylül 2005, İstanbul.

H5. Ulusal Cerrahi Kongresi, 24-28 Mayıs 2006, Antalya.

H6. Cerrahi Günleri-2 Toplantısı, eskişehir Genel Cerrahi Derneği, 2-4 Kasım 2007, Eskişehir.

H7. Kasık Fıtıkları ve Karın Duvarı Fıtıklarında Laparoskopik Cerrahi Sempozyumu, 9-10 Nisan 2010, İstanbul.

H8. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneği Trabzon Bölgesel Toplantısı, 17 Mart 2012, Trabzon.

H9. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, 23-27 Mayıs 2012, İzmir.

H10. 19. Cerrahi Günleri Toplantısı, 6 Ekim 2012, Malatya.

H11. 21. Cerrahi Günleri Toplantısı, 8 Haziran 2013, Samsun.

H12. Türk Cerrahi Derneği Bölgesel Toplantısı ve 22. Cerrahi Günleri Toplantısı, 29-30 Kasım 2013, Elazığ.

H13.  38th. International Congress European Hernia Society, 5-8 June 2016, Rotterdam, Holland.

H14.  24. Cerrahi Günleri Toplantısı. 25 Mart 2017, Giresun.

H15. Cerrahi Günleri Derneği Robotik Cerrahi Günleri Sempozyumu. 1-2 Nisan 2017, Adana.

H16. The 39th Annual International Congress of the European Hernia Society (EHS 2017). 24-27 May 2017, Vienna, Austria

H17.  6. Ulusal Fıtık Cerrahi Kongresi. 5-7 ekim 2017, İstanbul.

H18.  Türk Cerrahi Derneği 21. Ulusal Cerrahi Kongresi. 11-15 Nisan 2018, Antalya.