T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Canan İNCE BÖREKÇİ (Uzm.Dr.)

Güncelleme Tarihi: 15/09/2019

Uz.Dr. Canan İNCE BÖREKÇİ
 Branşı : Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıları Uzmanı
 Yabancı Diller : İngilizce
 İletişim Adresi : -
 Klinik : Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıları Polikliniği
dr-canan-ince.jpg
 
Tıbbi İlgi ve Uzmanlık Alanları : 

Çocuk ve ergen ruhsal hastalıkları (anksiyete bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluk, depresif bozukluk, gelişim dönemi sorunları)
Otizm spektrum bozuklukları, bilişsel gelişimde gecikme
Konuşma bozuklukları
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlükleri

 
Eğitimi : 
 K.T.Ü. Tıp Fakültesi Çocuk - Ergen Sağlığı ve Hastalıkları  ABD
 K.T.Ü. Tıp Fakültesi
 
Çalıştığı Kurumlar : 
 SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 K.T.Ü. Tıp Fakültesi
 Trabzon Maçka Ali Kemal Aktürk Toplum Sağlığı Merkezi

 
Üyelikler :
Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği
 
Yayınlar : 

1- "Bir üniversite hastanesinde yatan hastalardan istenen çocuk ve ergen psikiyatrisi konsültasyonlarının değerlendirilmesi, evaluation of child and adolescent psychiatry consultations in a universityhospital", çocuk ve gençlik ruh sağlığı dergisi, ss.87-95, 2013

2-"Postictal psychosis and aripiprazole treatment in an adolescent with epilepsy and mild mental retardation: case report", anadolu psıkıyatrı dergısı-anatolıan journal of psychıatry, 2014, 1302-6631, 15, 1, 35-38.

3- "Atomoksetin kullanımı sırasında gelişen bir obsesif kompulsif bozukluk olgusu", türkiye çocuk hastalıkları dergisi, 2015.

4- "Psikiyatrik yakınmalarla başlayan bir subdural hematom olgusu", literatür sempozyum, 2016.

5- Neutropenia and thrombocytopenia induced by quetiapine monotherapy: case report and review of literature, bulletin of clinical psychopharmacology , 2016.

6- An unusual side effect by atomoxetine use: hemolytic anemia, anadolu psikiyatri dergisi, 2017.

7- Obsessive compulsive disorder in a family with familial mediterranean fever diagnosis, anadolu psikiyatri dergisi, 2017.

8- Using of methylphenidate and risperidone in a case with joubert2s syndrome with comorbid disruptive behavior disorders, pamukkale tıp dergisi, 2017.

9- Anger level and depression relation in children and adolescents with obsessive compulsive disorder, anadolu psikiyatri dergisi, 2018.

10- Çocuk ve ergenlerde kardiyolojik ve respiratuar hastalıklarda konsültasyon liyezon psikiyatrisi, türkiye klinikleri dergisi, 2016.

11- Treatment manual emdr and the art of psychotherapy with children, bölüm 1, infantlardan adolesanlara çocuklarda emdr terapisinde teorik temeller ve araştırmalar

12- Çocuk, hastalık ve ölüm, çocuk psikolojisi ve ruh sağlığı

Bildiriler:

1- Bir üniversite hastanesinde son bir yılda istenen çocuk ve ergen psikiyatri konsultasyonlarının değerlendirilmesi, 23. Ulusal çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları kongresi,2013

2- Epilepsi ve hafif düzeyde mental retardasyonu olan bir ergende postiktal psikoz ve aripiprazol tedavisi: olgu sunumu,23. Ulusal çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları kongresi,2013.

3- Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (dehb) tanılı hastada atomoksetin kullanımı sonrası gelişen obsesif kompulsif bozukluk: 23. Ulusal çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları kongresi,2013.

4- Evalution of child and adolescent suicide attempts: , 5. İnternational congress on psychopharmacology, 30 ekim 2013.

5- Changes in the preference of the psychotropic drugs in child ande adolescent psychiatry outpatient in five year, 5. İnternational congress on psychopharmacology,2013.

6- Ketiapin kullanımına bağlı gelişen nötropeni ve trombositopeni, 51. Ulusal psikiyatri kongresi, 2015.

7- Otizm spektrum bozukluğu ve hemofili a birlikteliği: olgu sunumu, 26. Ulusal çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları kongresi, 2016.

8- Psikiyatrik yakınmalarla başlayan bir subdural hematom olgusu, 26. Ulusal çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları kongresi, 2016.

9- Psychopharmacological treatment in joubert syndrome chıld wıth multıple psychiatric disorders, 8-uluslararası psikofarmakoloji kongresi& 4. Uluslar arası çocuk ve ergen psikofarmakoloji sempozyumu , 2016.

10- Obsesif kompulsif bozukluğu olan çocuk ve ergenerde öfke düzeyi ve depresyon ilişkisi: ön çalışma,sözlü sunum, 1. Uluslararası çocuk ve erişkin klinik psikiyatri kongresi,2016.

11- Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda sosyal becelerin yaşam kalitesi üzerine etkisinin değerlendirildiği bir ön çalışma, sözlü sunum, 1. Uluslararası çocuk ve erişkin klinik psikiyatri kongresi,2016.

12- Use of lorazepam in the treatment of rısperidone-ınduced paroxysmal dystonıa, 27. Ulusal çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları kongresi, 2017.

13- Methylpenidate  ınduced hıpomanıa:a case report, 27. Ulusal çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları kongresi, 2017.

14- Türkiye birinci basamak sağlık çalışanları otizm farkındalık eğitimi çalışması,28. Ulusal çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları kongresi, 2018.