T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Nazime ÇEBİ (Uzm. Dr.)

Güncelleme Tarihi: 19/07/2019

Uzm.Dr. Nazime ÇEBİ
 Branşı : Tıbbi Biyokimya Uzmanı
 Yabancı Diller : İngilizce, Rusça, Özbekçe
 İletişim Adresi : nazimecebi@gmail.com
 Klinik : Biyokimya Laboratuvarı
kadin-siluet.jpg
 
Tıbbi İlgi ve Uzmanlık Alanları : 
 İş Yeri Hekimliği
 Kan Bankacılığı
 Elektroforoz
 Kanser Biyokimyası
 
Eğitimi : 
KTÜ Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon ABD
 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce)
 
Çalıştığı Kurumlar : 
 S.B.Ü. Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 KTÜ Tıp Fakültesi

 
Yayınlar : 
1-DNA Damage in Children Exposed to Secondhand Cigarette Smoke and its Association with Oxidative and Antioxidative Measurements. Kabil Shermatov, Dost Zeyrek, Faruk Yıldırım, Mehmet Kılıç, Nazime Çebi, Abdurahim Koçyiğit. İndian Pediatrics, June 10, 2012.
2-Levels of Serum M30 and M65 Proteins as Biomarkers of Apoptosis in Children Exposed To Passive Smoking. Kabil Shermatov, Bulent Guzel, Halil Kazanasmaz, Nazime Cebi. Konuralp Medical Journal, 2018;10 (3): 289-293.

Bildiriler:
1-Nail - Patella Syndrome: A Case Report.  A.Cebi, K. Shermatov, M. Ikbal, B. Kırhan, M. Alp, N.Cebi. European Journal of Human Genetics vol.18 suppl.1 June 2010, P02.154 European Human Genetics Conference, Gothenburg, Sweden
2-Salt Loosing Form of Cystic Fibrosis (Pseudo-Bartter Syndrome): A Case Report N. Cebi, K. Shermatov, A. Cakmak, M. Ikbal, M. Alp, A. Cebi. H.; European Journal of Human  Genetics vol.18 suppl.1 June 2010, P02.165 European Human Genetics Conference , Gothenburg, Sweden
3-Çevresel tütün dumanı maruziyetli çocuklarda apoptozis belirteci olan serum M30, M65 proteinlerinin düzeyleri” K. Shermatov, B. Güzel, D. Zeyrek, A. Koçyigit, N. Çebi - 6. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi, 15 - 18 Ekim 2014, Kayseri, P.1
4-“Levels of serum M30 and M65 proteıns as bıomarkers of apoptosıs ın chıldren exposed to passıve smokıng” Shermatov K, Cebi N, Guzel B, Zeyrek D, Kocyigit A. 15th EFLM Continuous Postgraduate Course in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 24–25 Oct 2015 - Clin Chem Lab Med 2015; 53(11): eA203–eA240, P1.
5-Bebeklerde, plasentada ve maternal periferik venöz kanda sigara içiminin oksidatif stres ile ilişkisi. M. Varma, N. Çebi , K. Shermatov. Uluslararası Biyokimya Kongresi – 2018, 26 - 30 Ekim 2018, Bodrum Hilton Türkbükü’ p. 0038