T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Şenol Ardıç (Dr.Öğr. Üyesi)

Güncelleme Tarihi: 17/07/2019

Dr.Öğr.Üyesi Şenol ARDIÇ
 Branşı : Acil Tıp Uzmanı
 Yabancı Diller : İngilizce
 İletişim Adresi : senolardic@yahoo.com
 Klinik : Acil Servis
drsenolardic.jpg
 
Tıbbi İlgi ve Uzmanlık Alanları : 
 Toksikoloji 
 Travma
 Yoğun Bakım
 Ultrasonografi
 Girişimsel Tıp

 
Eğitimi : 
 2017  S.B.Ü. Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, Acil Tıp Uzmanı
 2013  S.B.Ü. İstanbul Dr.Lütfi Kırdar EAH Acil Tıp Kliniği, Acil Tıp Asistanlığı
 2006 K.T.Ü. Tıp Fakültesi

 
Çalıştığı Kurumlar : 
 2013 / -----     S.B.Ü. Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
 2009 / 2013   S.B.Ü. İstanbul Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 2007 / 2008  
Çorum Osmancık Toplum Sağlığı Merkezi
2007 / 2008  Çorum Osmancık Ardıç Aile Sağlığı Merkezi
 2006 / 2007  Çorum Osmancık Akören Sağlık Ocağı
 
Üyelikler : 
 TATD
 ATUDER
 
 Yayınlar : 
 
 1. Ünaldı M, Demirhan R, Kaya B, Ardıç Ş, Yaylacı M. Acil Servise İntihar Amaçlı Yüksek Doz İlaç Alımı ile Başvuran Hastaların Sosyodemografik Analizi. 5.Ulusal Acil Tıp Kongresi. 19-22 Nisan 2009. Antalya, Türkiye. Sözlü Sunum. SS-019.
 2. Ardıç Ş, Öcal O, Kaya B. Konversiyon Ön Tanısıyla Acile Başvuran Olguda Nadir Bir Kranial Patoloji: Kavernöz Hemanjiom. 6. Ulusal Acil Tıp Kongresi. 6-9 Mayıs 2010.Antalya, Türkiye. Poster Kodu: PP-044.
 3. Ardıç Ş, Demirhan R, Aydeniz E, Öcal O, Ak L. Bilinci Kapalı Hastada Radial Nabız Alınanamamasıyla Ön Tanıya Gidilmesi: Aort Disseksiyonu. 6. Ulusal Acil Tıp Kongresi. 6-9 Mayıs 2010.Antalya, Türkiye. Poster Kodu: PP-047
 4. Kaya B, Öcal O, Suman E, Ardıç Ş, Sanrı E, Bozkurt Y, Sözen S. Akut Solunum Yetmezliğine Neden Olan Duedonal Perforasyonu. 6. Ulusal Acil Tıp Kongresi. 6-9 Mayıs 2010.Antalya, Türkiye. Poster Kodu: PP-114
 5. Ardıç Ş, Sanrı E, Demirhan R, Ünaldı M. Trakeobronşial Aspirasyonda Sık Görülen Bir Yabancı Cisim: Türban İğnesi. 6. Ulusal Acil Tıp Kongresi. 6-9 Mayıs 2010.Antalya, Türkiye. Poster Kodu: PP-085
 6. Aydeniz E, Demirhan D, Ardıç Ş, Şimşek Ş. Bilinç Bozukluğu ve Ajitasyonla Prezente Olan Aort Disseksiyonu Olgusu. 6. Ulusal Acil Tıp Kongresi. 6-9 Mayıs 2010.Antalya, Türkiye. Poster Kodu: PP-153
 7. Aydeniz E, Guzel B, Akoglu H, Mutlu A, Ardic S. Posterior Shoulder Dislocation from Electrocution. VIIth National Congress of Emergency Medicine. 26-29 May 2011. Antalya, Turkey. Poster Presentation. Book Code: P-98
 8. Coban E, Ardic S, Diktas S, Akoglu H, Unaldi M, Ocal O. Unusual Misplacement of a Nasogastric Tube. VIIth National Congress of Emergency Medicine. 26-29 May 2011. Antalya, Turkey. Poster Presentation. Book Code: P-34
 9. Akoglu H, Coban E, Ardic S, Diktas S. X-ray quiz: a 72-year-old female with acute tachypnea. Hong Kong Journal of Emergency Medicine. 2012;19(1):70-71 (case report)
 10. Karacabey S, Hocagil H, Zorlu M, Ardic S, Suman E. Renal Enfarction; no suspicion,no disease.3rd EACEM EurAsian Congress on emergency medicine in conjuction with 8th Turkish Emergency Medicine Congress. 19-22 Sep 2012, Turkey. Poster Presentation. Book Code: P-203
 11. Ardıç Ş, Tatlı M, Mutlu A, Arıkan E, Güneysel Ö. Statin’e Bağlı Deliryum Olgusu. 9. Ulusal Acil Tıp Kongresi. 23-26 Mayıs 2013. Antalya, Türkiye. Poster Kodu: P-310
 12. Hocagil H, Ardıç Ş, Gencer EG, Güneysel O,.Esophageal Foreıgn Body Causıng Acute Respıratory Faılure. 3rd EACEM EurAsian Congress on emergency medicine in conjuction with 8th Turkish Emergency Medicine (TATKON) Congress 19-22 October 2012.Antalya,Turkey. Poster Presentation. Book Code: P759
 13. Gençer EG, Ardıç Ş, Hocagil H, Güneysel Ö. Acute Hyponatremıa Causıng Altered Mental Status Due To Mexıcan Chılly Pepper. 3rd EACEM EurAsian Congress on emergency medicine in conjuction with 8th Turkish Emergency Medicine (TATKON) Congress 19-22 October 2012.Antalya,Turkey. Poster Presentation. Book Code: P883.
 14. Karacabey S, Hocagil H, Zorlu M, Ardic S, Suman E. Renal Enfarction; no suspicion,no disease. Urol J 2014 Nov 30;11(6):1984-6.(case series)
 15. Altuntaş G, Köse B, Abanoz B, Yıldız İ, Ardış Ş, Tatlı Ö. Pneumothorax with ECG changes. 4rd EurAsian Congress on Emergency Medicine (TATKON) November 13-16.Antalya,Türkiye. Turkey. Poster Presentation. Book Code: P-352
 16. Abanoz B, Top Ali A, Yılmaz S, Gümrükçü A, Önal Ç, Ardıç Ş. Innoticed Bullet Injury changes. 4rd EurAsian Congress on Emergency Medicine (TATKON) November 13-16.Antalya,Türkiye. Turkey. Poster Presentation. Book Code: P 502
 17. Özşahin F, Günaydın M, Ardıç Ş, Top Ali A, Altuntaş G, Çelenk Y, Turfan S. Sekonder Aortoenterik Fistül. 11. Türkiye Acil Tıp Kongresi (TATKON) 26-29 Ekim 2015. KKTC. Poster Presentation. Book Code:P 003
 18. Ardic S, Guneysel O. Emergency medicine residents can assess cranial computed tomography scans consistently with radiologists. Journal of Acute Medicine, Vol. 5, Issue 4, p92–95.November 13, 2015. (original article)
 19. Ardic S, Guneysel O. Emergency medicine residents can assess cranial computed tomography scans consistently with radiologists. 5th Eurasian Congress on Emergency Medicine - 12. Türkiye Acil Tıp Kongresi, 10-13 Kasım 2016, Antalya,Türkiye. Oral Presentation code O-027.
 20. Ardıç Ş,Türkmen S,Yılmaz S, İbrahim Altun İ, Köse B. Diz Üstünde Şişlik ve Ağrı Şikayeti ile Acile Başvuran Hastada Nadir Bir Patoloji: Femoral Anevrizma. 5th Eurasian Congress  on Emergency Medicine - 12. Türkiye Acil Tıp Kongresi, 10-13 Kasım 2016, Antalya,Türkiye. Poster Code [P-047].
 21. Cem Keskin, Şenol Ardıç, Doğukan Atabay, Davut Sadoğlu, Süleyman Türedi, Murat Aydın. Sağ alt kadran ağrısında nadir görülen bir patoloji: Akut divertikülit. 5th Eurasian Congress on Emergency Medicine - 12. Türkiye Acil Tıp Kongresi, 10-13 Kasım 2016, Antalya,Türkiye. Poster Code [P-085].
 22. Dilşat Erümit Balcı, Şenol Ardıç, Süleyman Türedi, Gürkan Altuntaş, Seda Öztaş Menteşe, Hülya Gençbay, Şennur Ekici Yılmaz. Spinal anestezi sonrası üriner retansiyon olgusu. 5th Eurasian Congress on Emergency Medicine - 12. Türkiye Acil Tıp Kongresi, 10-13 Kasım 2016, Antalya,Türkiye. Poster Code [P-113].
 23. Davut Sadoğlu, Şenol Ardıç, Bestami Köse, Süleyman Türedi, Gamze Tüten, Zakire Uslu, Çiğdem Önal, Gürbüz Meral, Gürkan Altuntaş, Melih İmamoğlu. Atipik prezentasyon ile acile başvuran süperior mezenter arter trombozu. 5th Eurasian Congress on Emergency Medicine - 12. Türkiye Acil Tıp Kongresi, 10-13 Kasım 2016, Antalya,Türkiye. Poster Code [P-116]
 24. Ramazan Özel, İbrahim Altun, Şenol Ardıç, Ayşegül Gümrükçü, Bestami Köse, Gökhan Peker, Süleyman Türedi. Diz çıkığı ve popliteal arter yaralanması olan bir olgu: Popliteal arter trombozu. 5th Eurasian Congress on Emergency Medicine - 12. Türkiye Acil Tıp Kongresi, 10-13 Kasım 2016, Antalya,Türkiye. Poster Code [P-153].
 25. İbrahim Altun, Şenol Ardıç, Gökhan Peker, Süleyman Türedi, Davut Sadoğlu. Su tendon keser mi? Bir oto yıkama kazası: ekstansör hallusis longus tendon kesisi. 5th Eurasian Congress on Emergency Medicine - 12. Türkiye Acil Tıp Kongresi, 10-13 Kasım 2016, Antalya,Türkiye. Poster Code [P-158].
 26. Abanoz B, Ardic S, Altuntaş G, Turedi S, Köse B, Mentese A, Demir S. Investigating of Using Ischemia-Modified Albumin and Neuron Specific Enolase Proteins as an Early Prognostic Marker at Predicting Prognosis after Cardiopulmonary Resuscitation in Cardiac Arrest Patients. 5th Eurasian Congress on Emergency Medicine - 12. Türkiye Acil Tıp Kongresi, 10-13 Kasım 2016, Antalya,Türkiye. Oral Presentation code O-121
 27. Altuntaş G, Ozsahin F, Demir S, Abanoz B, Top AA, Ardic S, Tatlı Ö, Menetese A, Turedi S. Investigating of Using SCUBE 1 and S100B Proteins as an Early Prognostic Marker at Predicting Prognosis after Cardiopulmonary Resuscitation in Cardiac Arrest Patients. 5th Eurasian Congress on Emergency Medicine - 12. Türkiye Acil Tıp Kongresi, 10-13 Kasım 2016, Antalya,Türkiye. Oral Presentation code O-120
 28. Şenol Ardıç, Cem Keskin, Gürbüz Meral, Hülya Gençbay, Süleyman Türedi. Sol popliteal bölgede uyuşma ile acil servise başvuran serebrovasküler olay vakası: Pons Enfarktı. 2017 TATD Kurs Günleri Kongresi, 30-2 Nisan 2017, Antalya,Türkiye. P-59
 29. Şenol Ardıç, Halil Afşin Taşdelen, Seda Öztaş Menteşe, Melih İmamoğlu, Süleyman Türedi. Nonoperatif nadir bir akut batın nedeni: Dalak Enfarktı. 13. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4th intercontinental Emergency Medicine Congress, 4th international Critical Care and Emergency Medicine Congress, 18-21 Mayıs 2017, Antalya,Türkiye. Poster Presentation. PS-028
 30. Şenol Ardıç, Halil Afşin Taşdelen, Seda Öztaş Menteşe, Bestami Köse, Süleyman Türedi. Naftalin alımı sonrası nonoperatif duedonal perforasyon. 13. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4th intercontinental Emergency Medicine Congress, 4th international Critical Care and Emergency Medicine Congress, 18-21 Mayıs 2017, Antalya,Türkiye. Poster Presentation. PS-O30
 31. Şenol Ardıç, Aydın Coşkun, Ramazan Özel, Tuncay Yazıcı, Süleyman Türedi. Nadir görülen akut otitis media komplikasyonu: Akut mastoiditis ve pnömosefalus. 13. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4th intercontinental Emergency Medicine Congress, 4th international Critical Care and Emergency Medicine Congress, 18-21 Mayıs 2017, Antalya,Türkiye. Poster Presentation. PS-O53
 32. Şenol Ardıç, Tuncay Yazıcı, Ramazan Özel, Olgun Aşık, Gamze Tüten, Süleyman Türedi. Chia tohumu tüketimi sonrası hipokalemi ve supraventriküler taşikardi olgusu. 13. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4th intercontinental Emergency Medicine Congress, 4th international Critical Care and Emergency Medicine Congress, 18-21 Mayıs 2017, Antalya,Türkiye. Poster Presentation. PS-190
 33. Şenol Ardıç, Aydın Coşkun, Cem Keskin, Kadir Güzel, Tuncay Yazıcı, Süleyman Türedi. Lansoprazol, alverin sitrat ve simetikon içilmesi sonrası gelişen anaflaksi vakası. 13. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4th intercontinental Emergency Medicine Congress, 4th international Critical Care and Emergency Medicine Congress, 18-21 Mayıs 2017, Antalya,Türkiye. Poster Presentation. PS-268
 34. Şenol Ardıç, Seda Menteşe, Gürbüz Meral, Aydın Coşkun, Kadir Güzel, Suna İbrahimoğlu, Recep Dede, Süleyman Türedi. Önemli bir periferik fasiyal paralizi nedeni: Ramsay Hunt Sendromu. 13. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4th intercontinental Emergency Medicine Congress, 4th international Critical Care and Emergency Medicine Congress, 18-21 Mayıs 2017, Antalya,Türkiye. Poster Presentation. PS-269
 35. Şenol Ardıç, Gamze Tüten, Ahmet Kağan Özkaya, Ümmühan Çay, Aydın Coşkun, Süleyman Türedi. İntramüsküler enjeksiyon sonrası tespit edilen iliopsoas ve iliocostalis apsesi olgusu. 13. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4th intercontinental Emergency Medicine Congress, 4th international Critical Care and Emergency Medicine Congress, 18-21 Mayıs 2017, Antalya,Türkiye. Poster Presentation. PS-301
 36. Şenol Ardıç, Bestami Köse, Gürkan Altuntaş, Davut Sadoğlu, Zakire Uslu, Çiğdem Önal, Süleyman Türedi. Bilateral alt kadranda ağrı ve vajinal kanamaya neden olan nadir bir patoloji: Endometrit. 13. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4th intercontinental Emergency Medicine Congress, 4th international Critical Care and Emergency Medicine Congress, 18-21 Mayıs 2017, Antalya,Türkiye. Poster Presentation. PS-477
 37. Şenol Ardıç, Ayşegül Gümrükçü, Yasin Erol, Ramazan Özel, Süleyman Türedi. İlginç bir vaka: diyabetik ketoasidoz ile prezente olan akut mezenter iskemi. 13. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4th intercontinental Emergency Medicine Congress, 4th international Critical Care and Emergency Medicine Congress, 18-21 Mayıs 2017, Antalya,Türkiye. SS-110
 38. Şenol Ardıç, Aydın Coşkun, Olgun Aşık, Ramazan Özel, Ayşegül Gümrükçü, Süleyman Türedi. Diabetik Hastada Mortal Bir Enfeksiyon: Amfizematöz Pyelonefrit. . 13. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4th intercontinental Emergency Medicine Congress, 4th international Critical Care and Emergency Medicine Congress, 18-21 Mayıs 2017, Antalya,Türkiye. SS-112
 39. Ardic S, Altun I, Peker G, Kose B. Can water lacerate a tendon? A car-wash accident: a lacerated extensor hallucis longus tendon. Turkish Journal of Emergency Medicine, 2017 (case report).
 40. Şenol Ardıç, Rahman Köseoğlu, Levothyroxine ve d3 vitaminioverdoz alımına bağlı entoksikasyon olgusu. 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress. 19-22 Nisan 2018,Antalya,Türkiye. SS-269
 41. Şenol Ardıç, Davut Sadoğlu, Aydın Coşkun, Ahmet Kağan Özkaya, Muhammed Çağrı Kılıç. Çocuk vakalarda göğüs ağrısına sebep olan nadir bir klinik: primer spontan pnömotorax olgusu. 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress. 19-22 Nisan 2018,Antalya,Türkiye. PS-002
 42.  Şenol Ardıç, Hemikore kliniği ile gelen hastada iskemik inme olgusu. 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress. 19-22 Nisan 2018,Antalya,Türkiye. PS-415
 43. Şenol Ardıç, Seyfi Kartal, Gökhan Peker, İbrahim Altun, Bestami Köse. Ölümcül bir rabdomiyoliz olgusu. 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress. 19-22 Nisan 2018,Antalya,Türkiye. PS-003
 44. Şenol Ardıç,Tuncay Yazıcı,Recep Dede, Selman Karaca,Yasin Erol. Lokal anestezi sonrası sol dudak yarısında mukozal laserasyon olgusu. 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress. 19-22 Nisan 2018,Antalya,Türkiye. PS-004
 45. Dila Mete Peker, Şenol Ardıç, Erkan Vuralkan, Cem Keskin, Aydın Coşkun. Üst solunum yolu enfeksiyonu sonrası laringeal ödem olgusu. 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress. 19-22 Nisan 2018,Antalya,Türkiye. PS-005
 46.  Şenol Ardıç, Erkan Vuralkan, Ayşegül Gümrükçü, Zakire Uslu, Tuncay Yazıcı. Önemli bir tonsillit komplikasyonu: peritonsiller apse olgusu. 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress. 19-22 Nisan 2018,Antalya,Türkiye. PS-008
 47. Şenol Ardıç, Arzu Hacıfettahoğlu, Banu Karapolat, Olgun Aşık, Ayşegül Gümrükçü. Sol alt kadran ağrısında nadir bir klinik: spontan rektus kılıf hematomu. 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress. 19-22 Nisan 2018,Antalya,Türkiye. PS-023
 48. Şenol Ardıç, Ayşegül Gümrükçü, Sertaç Yılmaz, Davut Sadoğlu, Kübra Genç, Çiğdem Önal. Mortal sağ alt kadran ağrısı ve senkop nedeni: rüptüre abdominal aort anevrizması olgusu. 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress. 19-22 Nisan 2018,Antalya,Türkiye. PS-026
 49. Şenol Ardıç, Bestami Köse, Aydın Coşkun, Merve Makul, Suna İbrahimoğlu. Perikardiyosentez sonrası diyafragma altı serbest hava olgusu. 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress. 19-22 Nisan 2018,Antalya,Türkiye. PS-027
 50.  Olgun Aşık, Şenol Ardıç, Kadir Güzel, Kürşat Gül, Çiğdem Önal, Güngör Usta. Delicikesici alet yaralanması nedeniyle oluşan spinal travma olgusu: torakal spinöz proses kırığı. 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress. 19-22 Nisan 2018,Antalya,Türkiye. PS-032
 51. Şenol Ardıç, Merve Makul, Güngör Usta, Merve Akaydın, Kürşat Gül, Kadir Güzel. Nadir bir baş ağrısı nedeni: beyin apsesi olgusu. 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress. 19-22 Nisan 2018,Antalya,Türkiye. PS-044
 52. Şenol Ardıç, Güngör Usta, Ramazan Özel, Hülya Gençbay Durmuş, Gürbüz Meral. Travma sonrası spontan tespit edilen epidermoid inklüzyon kisti. 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress. 19-22 Nisan 2018,Antalya,Türkiye. PS-085
 53. Şenol Ardıç, Aydın Coşkun, Olgun Aşık, Tuncay Yazıcı, Süleyman Türedi. ARDS tanısı alan genç hastada yenitanı human ımmunodeficiency virüs (hıv) olgusu. 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress. 19-22 Nisan 2018,Antalya,Türkiye. PS-294
 54. Şenol Ardıç, Serhat Uysal, Merve Makul, Kadir Güzel, Aydın Coşkun. Nadir bir ateş nedeni: pelvik perivezikal lenfosel.  14. Ulusal Acil Tıp Kongresi 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress. 19-22 Nisan 2018,Antalya,Türkiye. PS-298
 55. Şenol Ardıç, Rahman Köseoğlu, Sertaç Yılmaz. Nadir bir akut böbrek yetersizliği nedeni: akut fosfat nefropatisi. 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress. 19-22 Nisan 2018,Antalya,Türkiye. PS-302
 56. Şenol Ardıç, Suna İbrahimoğlu, Aydın Coşkun, Ayşegül Gümrükçü, Rahma Köseoğlu. Şiddetli epigastrik ağrı: serum amilazı normal olan akut panreatit olgusu. 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress. 19-22 Nisan 2018,Antalya,Türkiye. PS-333
 57. Şenol Ardıç, Yasin Erol, Bestami Köse, Süleyman Türedi. Nadir görülen tiroid kartilaj kırığı olgusu. 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress. 19-22 Nisan 2018,Antalya,Türkiye. PS-397
 58. Şenol Ardıç, Özgür Tatlı, Abdulkadir Gündüz, İhsan Yıldız, Kübra Genç, Arzu Hacıfettahoğlu. Ani bilinç kaybı ve entübasyon nedeni olan mortal sol atrial trombüs olgusu. 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress. 19-22 Nisan 2018,Antalya, Türkiye. PS-398
 59. Şenol Ardıç, Banu Karapolat, Cem Keskin, Doğukan Atabay, Eslem Peker. Nadir bir akut batın nedeni: gezici dalak torsiyonu. 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress. 19-22 Nisan 2018,Antalya,Türkiye. PS-399
 60. Şenol Ardıç, Suna İbrahimoğlu, İbrahim Altun, Gökhan Peker, Hülya Gençbay Durmuş. Nadir görülen karpal kemik kırığı tipi: lunat kırığı. 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress. 19-22 Nisan 2018,Antalya,Türkiye. PS-448
 61. Acute effects of the electromagnetic waves emitted by mobile phones on attention in emergency physicians. Altuntas G, Sadoglu D, Ardic S, Yilmaz H, Imamoglu M, Turedi S.Am J Emerg Med. 2018 Mar;36(3):455-460. doi: 10.1016/j.ajem.2017.11.031. 2017 Nov 13.PMID: 29157789. (original article)
 62.  Comparison of the diagnostic values of vascular adhesion protein-1 and intestinal fatty acid-binding protein in the diagnosis of acute mesenteric ischemia.Sahin A, Altay DA, Demir S, Yulug E, Menteşe A, Tatli O, Karaca Y, Ardic S, Gunduz A, Turedi S. Eur J Trauma Emerg Surg. 2018 Mar 29. doi: 10.1007/s00068-018-0944-5. PMID:29600311. (original article)
 63.  Can water lacerate a tendon? A car-wash accident: A lacerated extensor hallucis longus tendon. S Ardic, I Altun, G Peker, B Kose - Turkish Journal of Emergency Medicine, 2018. doi.org/10.1016/j.tjem.2017.09.001. (case report)
 64. Endoplasmic reticulum stress markers are of no value in predicting cardiopulmonary resuscitation success and survival in out-of hospital cardiac arrest: A nested case-control study. Ardic S, Yilmaz S, Demir S, Dogramaci S, Altuntas G, Imamoglu M, Mentese A, Turedi S.

  Turk J Emerg Med. 2019 Jan 3;19(2):58-63. doi: 10.1016/j.tjem.2018.12.001. 2019 Apr. PMID: 31065605 (original article)

 65. Point-of-care lung ultrasound in children with non-cardiac respiratory distress or tachypnea. Özkaya AK, Başkan Vuralkan F, Ardıç Ş.

Am J Emerg Med. 2019 Jun 3. pii: S0735-6757(19)30377-8. doi: 10.1016/j.ajem.2019.05.063. (original article)