T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

SKS Kapsamında Oluşturulan Ekipler

Güncelleme Tarihi: 27/10/2019

SKS KAPSAMINDA OLUŞTURULAN EKİPLER

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİM EKİBİ

Adı Soyadı

Kurumdaki Ünvanı

Prof. Dr. Süleyman TÜREDİ

Hastane Başhekimi

Dr. Ali ÇELİK

Başhekim Yardımcısı/KYD

Dr. Can Ertan ARGIN

Başhekim Yardımcısı

Dr. Cemil KARADAĞ

Başhekim Yardımcısı

Sebahattin AKURER

İdari ve Mali İşler Müdürü

Sevim ATALAR

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Halit KAHVECİ

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü

Ali Rıza ALTUNTAŞ

Müdür Yardımcısı

Erdal DEĞİRMENCİ

Müdür Yardımcısı

Özgür GÜLCAN

Müdür Yardımcısı

Dr. Serap İSKENDER

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Dr. Dila METE PEKER

Dahiliye Uzmanı

Tayfun MOLLAMEHMETOĞLU

Çevre Sağlığı Teknikeri

İbrahim KÜÇÜK

Birim Sorumlusu

Mehmet BAYINDIR

Birim Sorumlusu

Zeynep ASLANKILIÇ

Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörü

Cevriye ÇOLAKOĞLU

Hasta Hakları Birim Sorumlusu

Nilüfer BABAYİĞİT MADEN

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

Nurten DENİZ

Kalite Yönetim Birimi

Cemalettin SÜNNETCİ

Sivil Savunma Amiri

Fatih ŞENER

Sivil Savunma Amiri

Selda YILMAZ

Sivil Savunma Amiri

HASTA VE YAKINLARI GÖRÜŞ, ÖNERİ VE ŞİKÂYETLERİNİ DEĞERLENDİRME EKİBİ

Sağlık kurum ve kuruluşlarında kaliteli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla,  hasta güvenliği,  çalışan güvenliği,  hasta memnuniyeti ve çalışan memnuniyetini esas alan sağlıkta kalite standartları ile bu standartların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 27 Haziran 2015 Cumartesi tarihli 29399 sayılı “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik”  ve  01 Temmuz 2015 tarihinde de Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Versiyon 5 (SKS-Hastane Versiyon-5) seti yayınlanmıştır.

Sağlıkta Kalite Standartları gereğince sağlık kurum ve kuruluşlarında; hasta ve yakınlarının görüş, öneri ve şikâyetleri alınmalı ve değerlendirilmelidir. Sağlık hizmeti sunulan tüm bölümlerde hasta ve yakınlarının görüş, öneri ve şikâyetlerini bildirmelerine yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. Hastalar görüş, öneri ve şikâyetlerine ilişkin internet üzerinden bildirim yapabilmelidirler.

Hasta ve yakınlarının görüş, öneri ve şikâyetleri değerlendirilmelidir.

 • Değerlendirmelerde kalite yönetim direktörü, hasta iletişim birimi temsilcisi ve yönetimden bir kişi yer almalıdır.
 • Görüş, öneri ve şikâyetler, düzenli aralıklarla değerlendirilmelidir.
 • Öncelikli olarak müdahale edilmesi gereken geri bildirimler en kısa zamanda ele alınmalıdır.
 • Veri analizleri ile ulaşılan bulgular üst yönetim ve ilgili birimler ile paylaşılmalıdır.
 • Elde edilen bulgular neticesinde hangi iyileştirmelerin gerekli olduğu tespit edilmeli ve önem düzeylerine göre bu iyileştirmelerin nasıl gerçekleştirileceği planlanmalıdır.
 • Görüş, öneri ve şikâyeti bulunan hasta veya yakınına gerektiğinde geri bildirimde bulunulmalıdır.

Adı Soyadı

Kurumdaki Ünvanı

Dr. Recai GENÇ

Başhekim Yardımcısı

Dr. Ali ÇELİK

Başhekim Yardımcısı/ KYD

Cevat ERKAN

Müdür Yardımcısı

Kamuran SAĞLAM

Müdür Yardımcısı

Öner KARSLI

Müdür Yardımcısı

Özgür GÜLCAN

Müdür Yardımcısı

Ümit KUDUBAN

Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörü

Tuğba ÇOLAK

Hasta İletişim Birimi Birim Sorumlusu

Cevriye ÇOLAKOĞLU

Hasta İletişim Birimi Görevlisi

Nurten DENİZ

Kalite Yönetim Birimi

ÇALIŞAN GÖRÜŞ, ÖNERİ VE ŞİKÂYETLERİNİ DEĞERLENDİRME EKİBİ

Sağlık kurum ve kuruluşlarında kaliteli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla,  hasta güvenliği,  çalışan güvenliği,  hasta memnuniyeti ve çalışan memnuniyetini esas alan sağlıkta kalite standartları ile bu standartların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 27 Haziran 2015 Cumartesi tarihli 29399 sayılı “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik”  ve  01 Temmuz 2015 tarihinde de Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Versiyon 5 (SKS-Hastane Versiyon-5) seti yayınlanmıştır.

Sağlıkta Kalite Standartları gereğince sağlık kurum ve kuruluşlarında; çalışanların görüş, öneri ve şikâyetleri alınmalı ve değerlendirilmelidir. Çalışanların görüş, öneri ve şikâyetlerini bildirmelerine yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. Çalışanlar görüş, öneri ve şikâyetlerini intranet üzerinden de bildirilebilmelidir.

Çalışanların görüş, öneri ve şikâyetleri değerlendirilmelidir.

 • Değerlendirmelerde, Kalite Yönetim Direktörü, çalışan güvenliği komitesinden bir temsilci ve üst yönetimden bir kişi yer almalı,
 • Görüş, öneri ve şikayetler, düzenli aralıklarla değerlendirilmelidir.
 • Öncelikli olarak müdahale edilmesi gereken geri bildirimler en kısa zamanda ele alınmalıdır.
 • Veri analizleri ile ulaşılan bulgular üst yönetim ve ilgili birimler ile paylaşılmalıdır.
 • Elde edilen bulgular neticesinde hangi iyileştirmelerin gerekli olduğu tespit edilmeli ve önem düzeylerine göre bu iyileştirmelerin nasıl gerçekleştirileceği planlanmalıdır.
 • Görüş, öneri ve şikâyeti bulunan çalışana gerektiğinde geri bildirimde bulunulmalıdır.

Adı Soyadı

Kurumdaki Ünvanı

Dr. Ali ÇELİK

Başhekim Yardımcısı/ KYD

Sebahattin OKURER

İdari ve Mali İşler Müdürü

Çetin KÖSE

Müdür Yardımcısı

Öner KARSLI

Müdür Yardımcısı

Emel ALTUNTAŞ

Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörü

Nurhan MERÇÜL

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi

Nurten DENİZ

Kalite Yönetim Birimi

Nurcan MERÇÜL

Verimlilik ve Kalite Yönetim Birimi

İLAÇ YÖNETİM EKİBİ

Sağlık kurum ve kuruluşlarında kaliteli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla,  hasta güvenliği,  çalışan güvenliği,  hasta memnuniyeti ve çalışan memnuniyetini esas alan sağlıkta kalite standartları ile bu standartların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 27 Haziran 2015 Cumartesi tarihli 29399 sayılı “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik”  ve  01 Temmuz 2015 tarihinde de Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Versiyon 5 (SKS-Hastane Versiyon-5) seti yayınlanmıştır.

Sağlıkta Kalite Standartları gereğince sağlık kurum ve kuruluşlarında; hastanede ilaç yönetiminden sorumlu bir ekip bulunmalıdır.

Ekibin sorumlulukları asgari aşağıdaki konuları kapsamalıdır:

 • İlacın dahil olduğu tüm süreçlerin düzenlenmesi ve denetimi
 • Hastane formülerinin hazırlanması ve formüler ile ilgili gerekli güncellemelerin yapılması
 • Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili ilkelerin belirlenmesi ve uygulanması
 • Akılcı antibiyotik kullanım ilkelerinin belirlenmesi ve "Antibiyotik Kullanım Kontrolü ve Antibiyotik Profilaksi Rehberi" hazırlanması

Adı Soyadı

Kurumdaki Ünvanı

Dr. Ali ÇELİK

Başhekim Yardımcısı/ KYD

Dr. Erhan KADER

Başhekim Yardımcısı

Sebahattin OKURER

İdari ve Mali İşler Müdürü

Sevim ATALAR

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Uzm. Dr. Özlem BAYRAKTAR SARAL

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Uzm. Dr. İsmail ENGİN

İç Hastalıkları Uzmanı

Ecz. Nuray BALTÜRK

Baş Eczacı

Ecz. Saadet MURTEZAOĞLU

Eczacı

Ecz. Ali ÇİRLİ

Eczacı

NÜTRİSYON DESTEK EKİBİ

Sağlık kurum ve kuruluşlarında kaliteli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla,  hasta güvenliği,  çalışan güvenliği,  hasta memnuniyeti ve çalışan memnuniyetini esas alan sağlıkta kalite standartları ile bu standartların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 27 Haziran 2015 Cumartesi tarihli 29399 sayılı “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik”  ve  01 Temmuz 2015 tarihinde de Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Versiyon 5 (SKS-Hastane Versiyon-5) seti yayınlanmıştır.

Sağlıkta Kalite Standartları gereğince sağlık kurum ve kuruluşlarında; hastaların nütrisyonel destek ihtiyacına yönelik süreçlerin yönetimini sağlamak üzere;

 • Nütrisyon Destek Ekibi (NDE) kurulmalı ve sorumlulukları tanımlanmalıdır.
 • Malnütrisyonda veya nütrisyon riskinde olduğu saptanan hastalar için nütrisyon desteği sağlanmalıdır.
 • Taburculuk sonrası nütrisyonel desteğe devam edilmesi gereken hastalara/yakınlarına eğitim verilmelidir.
 • Hastaların nütrisyonel destek ihtiyacının belirlenmesi, karşılanması ve izlemine yönelik süreçler hakkında sağlık çalışanlarına eğitim verilmelidir.
 • Hastaların nütrisyonel destek ihtiyacının karşılanmasına yönelik süreçler NDE tarafından izlenmeli ve sürekli iyileştirme için gerekli faaliyetler gerçekleştirilmelidir.

Adı Soyadı

Kurumdaki Ünvanı

Dr. Ali ÇELİK

Başhekim Yardımcısı/ KYD

Dr. Serap KALAYCI

Anestezi Uzmanı

Dr. Davut AYDIN

YBÜ Uzmanı

Dr. Ece KOYUNCU

Neonatoloji Uzmanı

Dr. Sercan YILMAZ

İç Hastalıkları Uzmanı

Dr. Halil Afşin TAŞDELEN

Genel Cerrahi Uzmanı

Server ÖKSÜZ

Diyetisyen

Osman Zeki KAHRİMAN

Diyetisyen

Nuray BALTÜRK

Eczacı

Saadet MURTEZAOĞLU

Eczacı

Gülten ATALAY

Hemşire

KAŞÜSTÜ KAMPÜSÜ BİNA TURU EKİBİ

Sağlık kurum ve kuruluşlarında kaliteli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla,  hasta güvenliği,  çalışan güvenliği,  hasta memnuniyeti ve çalışan memnuniyetini esas alan sağlıkta kalite standartları ile bu standartların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 27 Haziran 2015 Cumartesi tarihli 29399 sayılı “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik”  ve  01 Temmuz 2015 tarihinde de Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Versiyon 5 (SKS-Hastane Versiyon-5) seti yayınlanmıştır.

Sağlıkta Kalite Standartları gereğince sağlık kurum ve kuruluşlarında; bina turları yapılmalıdır. Bina turlarını yapacak bir ekip oluşturulmalıdır. Hastane yönetimince oluşturulan ekip, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak hastanede yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmalıdır. Ekipte hastane yönetiminden en az bir kişi bulunmalıdır. Bina turları en az üç ayda bir yapılmalıdır. Bina turlarında hastanedeki fiziksel durum ve işleyiş ile ilgili aksaklıklar tespit edilmeli ve gerekli iyileştirmeler yapılmalıdır.

Adı Soyadı

Kurumdaki Ünvanı

Dr. Ali ÇELİK

Başhekim Yardımcısı/ KYD

Dr. Cemil KARADAĞ

Başhekim Yardımcısı

Halit KAHVECİ

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü

Öner KARSLI

Müdür Yardımcısı

Cevat ERKAN

Müdür Yardımcısı

Emel ALTUNTAŞ

Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörü

Ecz. Nuray BALTÜRK

Eczacı

Cemalettin SÜNNETCİ

Sivil Savunma Amiri

Fatih ŞENER

Sivil Savunma Amiri

Selda YILMAZ

Sivil Savunma Amiri

Nilüfer BABAYİĞİT MADEN

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

Evrim VELİOĞLU

Atık Sorumlusu

Tayfun MOLLAMEHMETOĞLU

Çevre Sağlığı Teknikeri

Aysel KARADENİZ

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Yusuf TAĞIL

Teknik Birim

Abdullah BEKAR

Teknik Birim

Nurten DENİZ

Kalite Yönetim Birimi

Nurcan MERÇÜL

Verimlilik ve Kalite Hizmetleri

Zeynep KAHVECİ

Verimlilik ve Kalite Hizmetleri

Rahmiye SARAÇ

Kalite Yönetim Birimi

NUMUNE KAMPÜSÜ BİNA TURU EKİBİ

Sağlık kurum ve kuruluşlarında kaliteli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla,  hasta güvenliği,  çalışan güvenliği,  hasta memnuniyeti ve çalışan memnuniyetini esas alan sağlıkta kalite standartları ile bu standartların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 27 Haziran 2015 Cumartesi tarihli 29399 sayılı “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik”  ve  01 Temmuz 2015 tarihinde de Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Versiyon 5 (SKS-Hastane Versiyon-5) seti yayınlanmıştır.

Sağlıkta Kalite Standartları gereğince sağlık kurum ve kuruluşlarında; bina turları yapılmalıdır. Bina turlarını yapacak bir ekip oluşturulmalıdır. Hastane yönetimince oluşturulan ekip, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak hastanede yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmalıdır. Ekipte hastane yönetiminden en az bir kişi bulunmalıdır. Bina turları en az üç ayda bir yapılmalıdır. Bina turlarında hastanedeki fiziksel durum ve işleyiş ile ilgili aksaklıklar tespit edilmeli ve gerekli iyileştirmeler yapılmalıdır.

Adı Soyadı

Kurumdaki Ünvanı

Dr.Can Ertan ARGIN

Başhekim Yardımcısı/ KYD

Kamuran SAĞLAM ÖZEREN

Müdür Yardımcısı

İbrahim KÜÇÜK

Birim Sorumlusu

Mehmet BAYINDIR

Birim Sorumlusu

Zeynep ASLANKILIÇ

Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörü

Ecz. Emine HACIFAZLIOĞLU

Eczacı

Selma ALTUNTAŞ

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Cemalettin SÜNNETCİ

Sivil Savunma Amiri

Fatih ŞENER

Sivil Savunma Amiri

Selda YILMAZ

Sivil Savunma Amiri

Nilüfer BABAYİĞİT MADEN

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

Evrim VELİOĞLU

Atık Sorumlusu

Tayfun MOLLAMEHMETOĞLU

Çevre Sağlığı Teknikeri

Hasan KÖROĞLU

Teknik Birim

Onur DEĞİRMENCİ

Teknik Birim

Nurten DENİZ

Kalite Yönetim Birimi

Rahmiye SARAÇ

Kalite Yönetim Birimi

Nurcan MERÇÜL

Verimlilik ve Kalite Hizmetleri

Zeynep KAHVECİ

Verimlilik ve Kalite Hizmetleri

RADYASYON MÜDAHALE EKİBİ

Sağlık kurum ve kuruluşlarında kaliteli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla,  hasta güvenliği,  çalışan güvenliği,  hasta memnuniyeti ve çalışan memnuniyetini esas alan sağlıkta kalite standartları ile bu standartların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 27 Haziran 2015 Cumartesi tarihli 29399 sayılı “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik”  ve  01 Temmuz 2015 tarihinde de Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Versiyon 5 (SKS-Hastane Versiyon-5) seti yayınlanmıştır.

Sağlıkta Kalite Standartları gereğince sağlık kurum ve kuruluşlarında;

 • Radyasyon güvenliğini tehlikeye atacak olası kaza durumlarına yönelik müdahale yöntemleri belirlenmelidir.
 • Radyasyonla ilgili kaza, yaralanma, bulaş, serpinti durumlarında alınması gereken lokal ve kurumsal önlemler ve müdahale yöntemleri ile müdahale ekibi belirlenmelidir.
 • Radyasyonla ilgili gerçekleşen kaza, yaralanma, bulaş, serpinti durumları ve müdahale şekli kayıt altına alınmalıdır.
 • Radyoaktif maruziyet kapsamında acil servise başvurabilecek hastaların yönetimine yönelik planlama yapılmalıdır.

Adı Soyadı

Kurumdaki Ünvanı

Dr. Aydın COŞKUN

Acil Tıp Uzmanı

Dr. M. Çağrı KILIÇ

Pratisyen Hekim

Muhammet GÜNAYDIN 

Sağlık Memuru

İbrahim Ethem YILMAZ

ATT

Alper KAMÇI

ATT

Yavuz Sultan Selim AYAR

ATT

Mustafa KIRAN

Hemşire

Neşe BEŞLİ

ATT

Gökay YILDIZ

Hemşire

Ulaş AÇICI

Sağlık Memuru


BEYAZ KOD YÖNETİMİ SORUMLU EKİBİ

Sağlık kurum ve kuruluşlarında kaliteli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla,  hasta güvenliği,  çalışan güvenliği,  hasta memnuniyeti ve çalışan memnuniyetini esas alan sağlıkta kalite standartları ile bu standartların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 27 Haziran 2015 Cumartesi tarihli 29399 sayılı “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik”  ve  01 Temmuz 2015 tarihinde de Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Versiyon 5 (SKS-Hastane Versiyon-5) seti yayınlanmıştır.

Sağlıkta Kalite Standartları gereğince sağlık kurum ve kuruluşlarında; Beyaz Kod yönetimi ile ilgili sorumlular belirlenmelidir. Sorumlular, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak, beyaz kod uygulamalarının etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmalı, hastane yönetiminden en az bir kişi sorumlular arasında yer almalıdır. Sorumluluk alanı, beyaz kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonu ve gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetlerin başlatılmasını kapsamalıdır. Beyaz kod uygulamasına yönelik olarak her dönem tatbikat yapılmalıdır. Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetler başlatılmalıdır. Olaya maruz kalan çalışanlara gerekli destek sağlanmalıdır. Çalışanlara beyaz kod ile ilgili eğitim verilmelidir

Adı Soyadı

Kurumdaki Ünvanı

Dr. Ali ÇELİK

Başhekim Yardımcısı/ KYD

Dr. Recai GENÇ

Başhekim Yardımcısı

Sebahattin OKURER

İdari ve Mali İşler Müdürü

Sevim ATALAR

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Halit KAHVECİ

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü

Öner KARSLI

Müdür Yardımcısı

İbrahim KÜÇÜK

Birim Sorumlusu

Mehmet BAYINDIR

Birim Sorumlusu

Zeynep ASLANKILIÇ

Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörü

Hakan YILMAZ

Psikolog

Cemalettin SÜNNETCİ

Sivil Savunma Amiri

Selda YILMAZ

Sivil Savunma Amiri

Fatih ŞENER

Sivil Savunma Amiri

Abdurrahman PEKŞEN

Güvenlik Müdür

Nurhan MERÇÜL

Çalışan Hakları ve Güvenliği Müdür

Nurten DENİZ

Kalite Yönetim Birimi

MAVİ KOD YÖNETİMİ SORUMLU EKİBİ

Sağlık kurum ve kuruluşlarında kaliteli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla,  hasta güvenliği,  çalışan güvenliği,  hasta memnuniyeti ve çalışan memnuniyetini esas alan sağlıkta kalite standartları ile bu standartların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 27 Haziran 2015 Cumartesi tarihli 29399 sayılı “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik”  ve  01 Temmuz 2015 tarihinde de Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Versiyon 5 (SKS-Hastane Versiyon-5) seti yayınlanmıştır.

Sağlıkta Kalite Standartları gereğince sağlık kurum ve kuruluşlarında; Mavi Kod yönetimi ile ilgili sorumlular belirlenmelidir. Sorumlular, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak, mavi kod uygulamalarının etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmalı, hastane yönetiminden en az bir kişi sorumlular arasında yer almalıdır. Sorumluluk alanı, mavi kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonu ve gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetlerin başlatılmasını kapsamalıdır.

Mavi kod ekibinin olay yerine ulaşmasına ilişkin hedef tanımlanmalı, gerçekleşen süreler takip edilmelidir Mavi kod uygulamasına yönelik olarak her dönem tatbikat yapılmalıdır. Tatbikatta ne kadar süre içinde olay yerine ulaşıldığına dair kayıt tutulmalıdır. Çalışanlara mavi kod ile ilgili eğitim verilmelidir.

Adı Soyadı

Kurumdaki Ünvanı

Dr. Ali ÇELİK

Başhekim Yardımcısı/ KYD

Dr.Cemil KARADAĞ

Başhekim Yardımcısı

Sebahattin OKURER

İdari ve Mali İşler Müdürü

Sevim ATALAR

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Halit KAHVECİ

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü

Öner KARSLI

Müdür Yardımcısı

İbrahim KÜÇÜK

Birim Sorumlusu

Mehmet BAYINDIR

Birim Sorumlusu

Zeynep ASLANKILIÇ

Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörü

Abdurrahman PEKTAŞ

Güvenlik Müdürü

Cemalettin SÜNNETÇİ

Sivil Savunma Amiri

Fatih ŞENER

Sivil Savunma Amiri

Selda YILMAZ

Sivil Savunma Amiri

Veysel KURT

Ameliyathane Anestezi Tekniker/Teknisyeni Sorumlusu

Ferhat İSLAM

Ameliyathane Anestezi Tekniker/Teknisyeni Sorumlusu

Nurten DENİZ

Kalite Yönetim Birimi

PEMBE KOD YÖNETİMİ SORUMLU EKİBİ

Sağlık kurum ve kuruluşlarında kaliteli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla,  hasta güvenliği,  çalışan güvenliği,  hasta memnuniyeti ve çalışan memnuniyetini esas alan sağlıkta kalite standartları ile bu standartların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 27 Haziran 2015 Cumartesi tarihli 29399 sayılı “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik”  ve  01 Temmuz 2015 tarihinde de Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Versiyon 5 (SKS-Hastane Versiyon-5) seti yayınlanmıştır.

Sağlıkta Kalite Standartları gereğince sağlık kurum ve kuruluşlarında; Pembe Kod yönetimi ile ilgili sorumlular belirlenmelidir. Sorumlular, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak, pembe kod uygulamalarının etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmalı, hastane yönetiminden en az bir kişi sorumlular arasında yer almalıdır. Sorumluluk alanı, pembe kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonu ve gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetlerin başlatılmasını kapsamalıdır. Pembe kod uygulamasına yönelik olarak her dönem tatbikat yapılmalıdır. Çalışanlara pembe kod ile ilgili eğitim verilmelidir.

Sivil Savunma Amiri

Adı Soyadı

Kurumdaki Ünvanı

Dr. Ali ÇELİK

Başhekim Yardımcısı/ KYD

Dr.Cemil KARADAĞ

Başhekim Yardımcısı

Sebahattin OKURER

İdari ve Mali İşler Müdürü

Sevim ATALAR

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Halit KAHVECİ

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü

Öner KARSLI

Müdür Yardımcısı

İbrahim KÜÇÜK

Birim Sorumlusu

Mehmet BAYINDIR

Birim Sorumlusu

Zeynep ASLANKILIÇ

Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörü

Abdurrahman PEKTAŞ

Güvenlik Amiri

Metin UZUN

Teknik Birim

Onur DEĞİRMENCİ

Teknik Birim

Cemalettin SÜNNETÇİ

Sivil Savunma Amiri

Fatih ŞENER

Sivil Savunma Amiri

Selda YILMAZ

Sivil Savunma Amiri

Nurten DENİZ

Kalite Yönetim Birimi

KIRMIZI KOD YÖNETİMİ SORUMLU EKİBİ

Sağlık kurum ve kuruluşlarında kaliteli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla,  hasta güvenliği,  çalışan güvenliği,  hasta memnuniyeti ve çalışan memnuniyetini esas alan sağlıkta kalite standartları ile bu standartların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 27 Haziran 2015 Cumartesi tarihli 29399 sayılı “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik”  ve  01 Temmuz 2015 tarihinde de Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Versiyon 5 (SKS-Hastane Versiyon-5) seti yayınlanmıştır.

Sağlıkta Kalite Standartları gereğince sağlık kurum ve kuruluşlarında; Kırmızı kod yönetimi ile ilgili sorumlular belirlenmelidir. Sorumlular, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak, kırmızı kod uygulamalarının etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmalı, hastane yönetiminden en az bir kişi sorumlular arasında yer almalıdır. Sorumluluk alanı, kırmızı kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonu ve gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetlerin başlatılmasını kapsamalıdır. Çalışanların katılımı ile yılda en az bir kez kırmızı kod tatbikatı yapılmalıdır. Tatbikatların görüntü kayıtları bulunmalıdır. Tatbikat raporu hazırlanmalıdır. Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetler başlatılmalıdır. Çalışanlara kırmızı kod ile ilgili eğitim verilmelidir.

Adı Soyadı

Kurumdaki Ünvanı

Dr. Ali ÇELİK

Başhekim Yardımcısı/ KYD

Dr. Can Ertan ARGIN

Başhekim Yardımcısı (Numune)

Dr. Cemil KARADAĞ

Başhekim Yardımcısı

Sebahattin OKURER

İdari ve Mali İşler Müdürü

Sevim ATALAR

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Halit KAHVECİ

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü

Öner KARSLI

Müdür Yardımcısı

İbrahim KÜÇÜK

Birim Sorumlusu

Mehmet BAYINDIR

Birim Sorumlusu

Zeynep ASLANKILIÇ

Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörü

Cemalettin SÜNNETCİ

Sivil SavunmaAmiri

Selda YILMAZ

Sivil Savunma Amiri

Fatih ŞENER

Sivil Savunma Amiri

Abdurrahman PEKTAŞ

Güvenlik Amiri

 Metin UZUN Teknik Birim

Nurten DENİZ

Kalite Yönetim Birimi

Onur DEĞİRMENCİ

Teknik Birim