T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

SKS Kapsamında Oluşturulan Komiteler

Güncelleme Tarihi: 27/10/2019

SKS KAPSAMINDA OLUŞTURULAN KOMİTELER

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Sağlık kurum ve kuruluşlarında kaliteli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla,  hasta  güvenliği,  çalışan  güvenliği,  hasta  memnuniyeti  ve  çalışan  memnuniyetini  esas  alan  sağlıkta  kalite standartları ile bu standartların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla  27 Haziran 2015 Cumartesi tarihli 29399 sayılı “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik”  yayınlanmıştır.

01 Temmuz 2015 tarihinde yayınlanan Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Versiyon 5 (SKS-Hastane Versiyon-5)  gereğince sağlık kurum ve kuruluşlarında Hasta Güvenliği Komitesi kurulması zorunlu hale getirilmiştir. Hastane yönetimince oluşturulan komite, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak hastanede yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmalıdır.

Komitede hastane yönetiminden en az bir kişi bulunmalıdır. Düzenli aralıklarla, yılda en az dört kez ve gerektiğinde toplanmalıdır. Komite tarafından görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır. Komite, görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirlemelidir.

Komitenin Görev Alanı

 • Hastaların doğru kimliklendirilmesi
 • Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması
 • İlaç güvenliğinin sağlanması
 • Transfüzyon güvenliğinin sağlanması
 • Radyasyon güvenliğinin sağlanması
 • Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması
 • Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması
 • Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması
 • Hasta mahremiyetinin sağlanması
 • Hastaların güvenli transferi
 • Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi
 • Bilgi güvenliğinin sağlanması
 • Enfeksiyonların önlenmesi
 • Laboratuvarda hasta güvenliğinin sağlanması gibi.

Dr. Ali ÇELİK

Başhekim Yardımcısı / KYD

Dr. Mine DEMİRBAŞ

Başhekim Yardımcısı

Dr. Cemil KARADAĞ

Başhekim Yardımcısı

Sebahattin OKURER

İdari ve Mali İşler Müdürü

Sevim ATALAR

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Halit KAHVECİ

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü

İbrahim KÜÇÜK

Numune Kampüsü Birim Sorumlusu

Mehmet BAYINDIR

Numune Kampüsü Birim Sorumlusu

Zeynep ASLANKILIÇ

Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörü

Dr.Özlem BAYRAKTAR SARAL

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Dr. Meral CİHANYURDU

Mikrobiyoloji Uzmanı

Dr. Özkan ORHAN

Anestezi Uzmanı

Dr. Eser BULUT

Radyoloji Uzmanı

Dr. Ayla YAVUZ

Kan Merkezi Sorumlu Hekimi

Ecz. Nuray BALTÜRK

Eczane Sorumlusu

Tuğba ÇOLAK

Hasta Hakları Birim Sorumlusu (Kaşüstü Kampüsü)

Cevriye ÇOLAKOĞLU

Hasta Hakları Birim Sorumlusu (Numune Kampüsü)

Nazmiye SOLAK

Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi (Kaşüstü Kampüsü)

Şükriye DEMİRCİ

Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi (Numune Kampüsü)

Nurkan MERTŞAHİN

Hemşire (Düşen Hasta İndikatör Sorumlusu)

Hüseyin ARSLANOĞLU

Bilgi İşlem Sorumlusu

Abdüsselam BAŞARAN

Klinik Mühendislik

Yusuf TAĞIL

Teknik Birim

Selma ALTUNTAŞ

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Nurten DENİZ

Kalite Yönetim Birimi

Nurcan MERÇÜL

Kalite Yönetim Birimi

Rahmiye SARAÇ

Kalite Yönetim Birimi

Zeynep KAHVECİ

Verimlilik ve Kalite Yönetim Birimi

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTE

Sağlık kurum ve kuruluşlarında kaliteli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla,  hasta güvenliği,  çalışan güvenliği,  hasta memnuniyeti ve çalışan memnuniyetini esas alan sağlıkta kalite standartları ile bu standartların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 27 Haziran 2015 Cumartesi tarihli 29399 sayılı “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik”  ve  01 Temmuz 2015 tarihinde de Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Versiyon 5 (SKS-Hastane Versiyon-5) seti yayınlanmıştır.

Sağlıkta Kalite Standartlarıgereğince sağlık kurum ve kuruluşlarında; Tesis Güvenliği Komitesi kurulması zorunlu hale getirilmiştir. Hastane yönetimince oluşturulan komite, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak hastanede yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmalıdır.

Komitede hastane yönetiminden en az bir kişi bulunmalıdır. Düzenli aralıklarla, yılda en az dört kez ve gerektiğinde toplanmalıdır. Komite tarafından görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır. Komite, görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirlemelidir.

Komitenin Görev Alanı

 • Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi
 • Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanması
 • Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması
 • Acil durum ve afet yönetimi çalışmaları
 • Atık yönetimi çalışmaları
 • Tıbbi cihazların bakım, ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarının yapılması
 • Tehlikeli maddelerin yönetimi

Adı Soyadı

Kurumdaki Ünvanı

Dr. Ali ÇELİK

Başhekim Yardımcısı/ KYD

Dr. Can Ertan ARGIN

Başhekim Yardımcısı

Dr. Cemil KARADAĞ

Başhekim Yardımcısı

Sebahattin OKURER

İdari ve Mali İşler Müdürü

Halit KAHVECİ

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü

Özgür GÜLCAN

Müdür Yardımcısı

Öner KARSLI

Müdür Yardımcısı

Erdal DEĞİRMENCİ

Müdür Yardımcısı

İbrahim KÜÇÜK

Birim Sorumlusu

Nuray BALTÜRK

Başeczacı

Ümit KUDUBAN

Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörü

Zeynep ASLANKILIÇ

Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörü

Abdurrahman PEKTAŞ

Güvenlik Müdürü

Cemalettin SÜNNETCİ

Sivil Savunma Uzmanı

Fatih ŞENER

Sivil Savunma Amiri

Selda YILMAZ

Sivil Savunma Amiri

Nilüfer BABAYİĞİT MADEN

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

Abdüsselam BAŞARAN

Klinik Mühendislik

Yusuf TAĞIL

Teknik Birim

Metin UZUN

Teknik Birim

Abdullah BEKAR

Teknik Birim

Onur DEĞİRMENCİ

Teknik Birim

Evrim VELİOĞLU

Atık Sorumlusu

Tayfun MOLLAMEHMETOĞLU

Çevre Sağlığı Teknisyeni

Nurten DENİZ

Kalite Yönetim Birimi

Nurcan MERÇÜL

Verimlilik ve Kalite Yönetim Birimi

Zeynep KAHVECİ

Verimlilik ve Kalite Yönetim Birimi

Rahmiye SARAÇ

Kalite Yönetim Birimi

EĞİTİM KOMİTESİ

Sağlık kurum ve kuruluşlarında kaliteli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla,  hasta güvenliği,  çalışan güvenliği,  hasta memnuniyeti ve  çalışan  memnuniyetini  esas  alan  sağlıkta  kalite standartları ile bu standartların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla  27 Haziran 2015 Cumartesi tarihli 29399 sayılı “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik”  yayınlanmıştır.

01 Temmuz 2015 tarihinde yayınlanan Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Versiyon 5 (SKS-Hastane Versiyon-5)  gereğince sağlık kurum ve kuruluşlarında Eğitim Komitesi kurulması zorunlu hale getirilmiştir. Hastane yönetimince oluşturulan komite, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak hastanede yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmalıdır.

Komitede hastane yönetiminden en az bir kişi bulunmalıdır. Düzenli aralıklarla, yılda en az dört kez ve gerektiğinde toplanmalıdır. Komite tarafından görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır. Komite, görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirlemelidir.

Komite görev alanı aşağıdaki konuları içermelidir:

 • Sağlıkta Kalite Standartları eğitimleri
 • Hizmet içi eğitimler
 • Uyum eğitimleri
 • Hastalara yönelik eğitimler.

Adı Soyadı

Kurumdaki Ünvanı

Prof.Dr. Süleyman TÜREDİ

Başhekim

Prof.Dr. Uzer KÜÇÜKTÜLÜ

SUAM Eğitim Sorumlusu

Op. Dr. Mine DEMİRBAŞ

Başhekim Yardımcısı/ Eğitim Komitesi Başkanı

Dr. Ali ÇELİK 

Başhekim Yardımcısı / KYD

Sebahattin OKURER

İdari ve Mali İşler Müdürü

Sevim ATALAR

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Halit KAHVECİ

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü

Özgür GÜLCAN 

Müdür Yardımcısı/ Eğitim ve Ar-Ge Birim Sorumlusu

Öner KARSLI

Müdür Yardımcısı

Çetin KÖSE

Müdür Yardımcısı

Kamuran SAĞLAM ÖZEREN

Müdür Yardımcısı (Numune Kampüsü)

İbrahim KÜÇÜK

Eğitim Ar-Ge Birim Koordinatörü (Numune Kampüsü)

Emel ALTUNTAŞ

Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörü (Kanuni Kampüsü)

Zeynep ASLANKILIÇ

Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörü (Numune Kampüsü)

Nurten DENİZ 

Kalite Yönetim Birimi

Zeynep KAHVECİ

Eğitim Ar-Ge, Kalite ve Verimlilik Birimi

Nihal OLGUN YURDUSEVEN 

Eğitim Ar-Ge Birimi

İlknur AKYÜZ

Eğitim Ar-Ge Birimi

Ebru ÖZTÜRK 

Eğitim Ar-Ge Birimi

Nedim UZUN 

Röntgen Teknisyeni

Yavuz BİLGE 

Laboratuvar Teknisyeni

Veysel KURT 

Anestezi Teknisyeni

Nazmiye SOLAK

Ameliyathane Sorumlusu (Kanuni Kampüsü)

Nurkan MERT ŞAHİN

Yoğun Bakımlar Koordinatörü

Nazan OKUR

Acil Servis Sorumlusu

Nilüfer BABAYİĞİT MADEN

İş Sağlığı ve Güvenliği Birim Sorumlusu

Tuğba ÇOLAK

Hasta Hakları Birim Sorumlusu

Nurhan MERÇÜL 

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birim Sorumlusu

Aysel KARADENİZ

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi