T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

SKS Kapsamında Oluşturulan Komiteler

Güncelleme Tarihi: 08/10/2018

SKS KAPSAMINDA OLUŞTURULAN KOMİTELER

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Sağlık kurum ve kuruluşlarında kaliteli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla,  hasta  güvenliği,  çalışan  güvenliği,  hasta  memnuniyeti  ve  çalışan  memnuniyetini  esas  alan  sağlıkta  kalite standartları ile bu standartların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla  27 Haziran 2015 Cumartesi tarihli 29399 sayılı “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik”  yayınlanmıştır.

01 Temmuz 2015 tarihinde yayınlanan Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Versiyon 5 (SKS-Hastane Versiyon-5)  gereğince sağlık kurum ve kuruluşlarında Hasta Güvenliği Komitesi kurulması zorunlu hale getirilmiştir. Hastane yönetimince oluşturulan komite, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak hastanede yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmalıdır.

Komitede hastane yönetiminden en az bir kişi bulunmalıdır. Düzenli aralıklarla, yılda en az dört kez ve gerektiğinde toplanmalıdır. Komite tarafından görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır. Komite, görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirlemelidir.

Komitenin Görev Alanı

 • Hastaların doğru kimliklendirilmesi
 • Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması
 • İlaç güvenliğinin sağlanması
 • Transfüzyon güvenliğinin sağlanması
 • Radyasyon güvenliğinin sağlanması
 • Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması
 • Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması
 • Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması
 • Hasta mahremiyetinin sağlanması
 • Hastaların güvenli transferi
 • Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi
 • Bilgi güvenliğinin sağlanması
 • Enfeksiyonların önlenmesi
 • Laboratuvarda hasta güvenliğinin sağlanması gibi.

Dr. Ali ÇELİK

Başhekim Yardımcısı / KYD

Dr. Mine DEMİRBAŞ

Başhekim Yardımcısı

Dr. Cemil KARADAĞ

Başhekim Yardımcısı

Sebahattin OKURER

İdari ve Mali İşler Müdürü

Sevim ATALAR

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

İbrahim KÜÇÜK

Birim Sorumlusu

Mehmet BAYINDIR

Birim Sorumlusu

Zeynep ASLANKILIÇ

Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörü

Dr. Serhat UYSAL

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Dr. Meral CİHANYURDU

Mikrobiyoloji Uzmanı

Dr. Özkan ORHAN

Anestezi Uzmanı

Yrd.Doç.Dr. Hatice Ayça ATAKORKMAZ

Radyoloji Uzmanı

Dr. Ayla YAVUZ

Kan Merkezi Sorumlu Hekimi

Ecz. Emine HACIFAZLIOĞLU

Eczane Sorumlusu

Tuğba ÇOLAK

Hasta Hakları Birim Sorumlusu (Kaşüstü Kampüsü)

Cevriye ÇOLAKOĞLU

Hasta Hakları Birim Sorumlusu (Numune Kampüsü)

Nazmiye SOLAK

Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi (Kaşüstü Kampüsü)

Şükriye DEMİRCİ

Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi (Numune Kampüsü)

Nurkan MERTŞAHİN

Hemşire (Düşen Hasta İndikatör Sorumlusu)

Hüseyin ARSLANOĞLU

Bilgi İşlem Sorumlusu

Ömür TURTAR

Teknik Birim

Ömer KARAER

Teknik Birim

Selma ALTUNTAŞ

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Nurten DENİZ

Kalite Yönetim Birimi

Nurcan MERÇÜL

Kalite Yönetim Birimi

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTE

Sağlık kurum ve kuruluşlarında kaliteli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla,  hasta güvenliği,  çalışan güvenliği,  hasta memnuniyeti ve çalışan memnuniyetini esas alan sağlıkta kalite standartları ile bu standartların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 27 Haziran 2015 Cumartesi tarihli 29399 sayılı “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik”  ve  01 Temmuz 2015 tarihinde de Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Versiyon 5 (SKS-Hastane Versiyon-5) seti yayınlanmıştır.

Sağlıkta Kalite Standartlarıgereğince sağlık kurum ve kuruluşlarında; Tesis Güvenliği Komitesi kurulması zorunlu hale getirilmiştir. Hastane yönetimince oluşturulan komite, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak hastanede yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmalıdır.

Komitede hastane yönetiminden en az bir kişi bulunmalıdır. Düzenli aralıklarla, yılda en az dört kez ve gerektiğinde toplanmalıdır. Komite tarafından görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır. Komite, görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirlemelidir.

Komitenin Görev Alanı

 • Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi
 • Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanması
 • Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması
 • Acil durum ve afet yönetimi çalışmaları
 • Atık yönetimi çalışmaları
 • Tıbbi cihazların bakım, ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarının yapılması
 • Tehlikeli maddelerin yönetimi

Adı Soyadı

Kurumdaki Ünvanı

Dr. Ali ÇELİK

Başhekim Yardımcısı/ KYD

Dr. Cemil KARADAĞ

Başhekim Yardımcısı

Sebahattin OKURER

İdari ve Mali İşler Müdürü

Özgür GÜLCAN

Müdür Yardımcısı

Öner KARSLI

Müdür Yardımcısı

Erdal DEĞİRMENCİ

Müdür Yardımcısı

Ali Rıza ALTUNTAŞ

Müdür Yardımcısı

İbrahim KÜÇÜK

Birim Sorumlusu

Mehmet BAYINDIR

Birim Sorumlusu

Zeynep ASLANKILIÇ

Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörü

Abdurrahman PEKTAŞ

Güvenlik Müdürü

Hasan Ali MAZLUM

Sivil Savunma Uzmanı

Tülay SAĞLAM

Sivil Savunma Amiri

Nilüfer BABAYİĞİT MADEN

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

Cemil KINAY

Teknik Birim

Ömür TURTAR

Teknik Birim

Ömer KARAER

Teknik Birim

Onur DEĞİRMENCİ

Teknik Birim

Evrim VELİOĞLU

Atık Sorumlusu

Nurten DENİZ

Kalite Yönetim Birimi

Nurcan MERÇÜL

Kalite Yönetim Birimi

EĞİTİM KOMİTESİ

Sağlık kurum ve kuruluşlarında kaliteli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla,  hasta güvenliği,  çalışan güvenliği,  hasta memnuniyeti ve  çalışan  memnuniyetini  esas  alan  sağlıkta  kalite standartları ile bu standartların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla  27 Haziran 2015 Cumartesi tarihli 29399 sayılı “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik”  yayınlanmıştır.

01 Temmuz 2015 tarihinde yayınlanan Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Versiyon 5 (SKS-Hastane Versiyon-5)  gereğince sağlık kurum ve kuruluşlarında Eğitim Komitesi kurulması zorunlu hale getirilmiştir. Hastane yönetimince oluşturulan komite, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak hastanede yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmalıdır.

Komitede hastane yönetiminden en az bir kişi bulunmalıdır. Düzenli aralıklarla, yılda en az dört kez ve gerektiğinde toplanmalıdır. Komite tarafından görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır. Komite, görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirlemelidir.

Komite görev alanı aşağıdaki konuları içermelidir:

 • Sağlıkta Kalite Standartları eğitimleri
 • Hizmet içi eğitimler
 • Uyum eğitimleri
 • Hastalara yönelik eğitimler.

Adı Soyadı

Kurumdaki Ünvanı

Dr. Ali ÇELİK

Başhekim Yardımcısı / KYD

Dr. Erhan KADER

Başhekim Yardımcısı

Sevim ATALAR

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Özgür GÜLCAN

Müdür Yardımcısı

Öner KARSLI

Müdür Yardımcısı

Çetin KÖSE

Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Erkan VURALKAN

KBB Uzmanı

Nurcan MERÇÜL

Kalite Yönetim Birimi

Nihal YURDUSEVEN

Eğitim ve Ar-Ge Birimi

İlknur AKYÜZ

Eğitim ve Ar-Ge Birimi

Ebru ÖZTÜRK

Eğitim ve Ar-Ge Birimi

Nedim UZUN

Röntgen Teknisyeni

Yavuz BİLGE

Laboratuvar Teknisyeni

Veysel KURT

Anestezi Teknisyeni

Fatma AKKAYA

Güvenli Annelik Birimi

Duygu ÇOBAN

Diyabet Eğitim Hemşiresi

Vedat AKYÜZ

Arşiv Birim Sorumlusu