T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Anlaşmalı Kurumlar

Güncelleme Tarihi: 09/02/2018

TRABZON AHİ EVREN GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

·         EK - 8 de yer alan her türlü Tanı ve Tedavi Tetkikleri

TRABZON FATİH DEVLET HASTANESİ

·         EK - 8 de yer alan her türlü Tanı ve Tedavi Tetkikleri

TRABZON KTÜ TIP FAKÜLTESİ

·         EK - 8 de yer alan her türlü Tanı ve Tedavi Tetkikleri

TRABZON MAÇKA MEHMET AKTÜRK DEVLET HASTANESİ

·         EK - 8 de yer alan her türlü Tanı ve Tedavi Tetkikleri

ARHAVİ DEVLET HASTANESİ

·         EK - 8 de yer alan her türlü Tanı ve Tedavi Tetkikleri

TRABZON OF DEVLET HASTANESİ

·         Manyetik Rezonans ( MR )

·         Tomografi ( BT )

·         Pozitron Emisyon Tomografi + Bilgisayarlı Tomografi  ( PET CT )

·         Ultrasonografi ( USG )

·         Kemik Dansitometre

·         Patoloji

·         Momografi

·         Sintigrafi

·         Labaratuar Tetkikleri ve Hormon Tahlili

TRABZON ATAKÖY RUH ve SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ

·         EK - 8 de yer alan Muayene Tetkikleri ve Konsültasyon Hizmetleri

GİRESUN Prof. Dr. A.ÖZDEMİR DEVLET HASTANESİ

RİZE İSHAKOĞLU ÇAYELİ DEVLET HASTANESİ

·         Nükleer Tıp Tetkikleri

TRABZON YAVUZ SELİM KEMİK HASTALIKLARI VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

·         Trombosit Süspansiyon

·         Taze Donmuş Plazma

·         Eritrosit

·         Tam Kan Ürünleri

·         MR

·         BT

·         EMG

·         Momografi

·         Sintigrafi

·         Renkli Doppler

·         Pataloji

·         Biyokimya

·         Parazitoloji

·         Genetik

·         İmmuroloji

·         Seroloji

·         Ultrasonografi

·         Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Uygulamaları

RİZE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

·         Meme MR ( 804.330 )

GİRESUN Opr. Dr. Ergun ÖZDEMİR GÖRELE DEVLET HASTANESİ

·         Patoloji

TRABZON ARAKLI BAYRAM HALİL DEVLET HASTANESİ

·         Ultrasonografi ( USG )

·         Patoloji Tetkikleri

TRABZON SÜRMENE DEVLET HASTANESİ

·         1000 Adet Manyetik Rezonans ( MR )

·         1600 Adet Tomografi ( BT )

·         30 Adet Boyun Ultrasonografi ( USG )

·         30 Adet Skortal Ultrasonografi ( USG )

·         350 Adet Tiroid Ultrasonografi ( USG )

·         1400 Adet Tüm Abdomen Ultrasonografi ( USG )

·         250 Adet Üriner Sistem Ultrasonografi ( USG )

·         500 Adet Abdomen Ultrasonografi ( USG )

·         100 Adet Yüzeysel Doku Ultrasonografi ( USG )

·         100 Adet Renkli Doppler Ultrasonografi ( USG )

·         600 Adet Meme Bilateral Ultrasonografi ( USG )

·         50 Adet Meme Unilateral Ultrasonografi ( USG )

·         350 Adet Kemik Dansitometre

·         500 Adet Momografi ( Tek Meme )

·         500 Adet Obstetrik Ultrasonografi ( USG )

·         350 Adet Alt Batın Ultrasonografi ( USG )

·         350 Adet Diğer Ultrasonografi ( USG )

·         400 Adet Pozitron Emisyon Tomografi + Bilgisayarlı Tomografi  ( PET CT )

·         1000 Adet Sintigrafi

·         2000 Adet Mikrobiyoloji Tetkikleri

·         2000 Adet Patolojik Tetkikleri

·         1000 Adet Ekokardiyografi ( EKO )

·         200 Adet Helibakteripylori ve Parat Hormonu Tetkikleri

TRABZON VAKFIKEBİR DEVLET HASTANESİ

·         Kan ve Kan Ürünleri

RİZE 82. YIL DEVLET HASTANESİ

·         Akciğer Perfizyon Sintigrafisi ( 800.620 )

·         Myokard Perfüzyon Sintigrafisi ( 800.830 )

·         Üç Fazlı Bölgesel Kemik Sintigrafisi ( 800.880 )

·         Paratiroid Sintigrafisi ( 800.940 )

·         Tüm Vücut Kemik Sintigrafisi ( 800.890 )

·         Tiroid Sintigrafisi ( 800.950 )

·         Gastroözofagial Reflü Çalışması ( 801.010 )

·         Hepatobiller Sintigrafi ( 801.020 )

·         Meckel Divertükülü Sintigrafi ( 801.040 )

·         Böbrek Sintigrafisi ( DTPA ile ) ( 801.090 )

·         Böbrek Sintigrafisi ( MAG3 ile ) ( 801.091 )

·         Renal Kortikal Sintigrafisi ( DMSA ) ( 801.170 )

TRABZON AKÇAABAT HAÇKALI BABA DEVLET HASTANESİ

·         MR

·         BT

·         Mamografi

·         Endoskopi

·         Kolonoskopi

·         EKO

·         EEG

·         EMG

·         Tüm Vücut Sintigrafisi

·         Taş Kırma

·         Laboratuvar Tetkjikleri

·         Patoloji

·         Kemik Dansitometre

·         Kan ve Kan Ürün Tetkikleri

TRABZON AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

·         Yemekhane Hizmetleri Protokolü

·         Patoloji

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İbn-i Sina HASTANESİ

·         İdrarda İyot ( 901.890 )

TRABZON HAÇKALI BABA DEVLET HASTANESİ

·         Manyetik Rezonans ( MR )

·         Tomografi ( BT )

·         Momografi

·         Endoskopi

·         Kolonoskopi

·         Adet Ekokardiyografi ( EKO )

·         Elektromiyografi ( EMG )

·         Elektroensefalografi ( EEG )

·         Tüm Vücut Sintigrafisi

·         Taş Kırma

·         Laboratuar Tetkikleri

·         Patoloji Tetkikleri

·         Kemik Dansitometre

GİRESUN PROF.DR. İLHAN ÖZDEMİR DEVLET HASTANESİ

*     Nükleer Tıp Tetkikleri

İSTANBUL MESLEK HASTALIKALRI HASTANESİ

·        Gaz Kromatografi Ortam Analizi ( Formaldehit, Benzen, Metanol, Stiren ) ölçümleri

ÖZEL TRABZON DİYALİZ VE TIP MERKEZİ

·         Hemodiyaliz Protokolü

ÖZEL TRABZON RNS DİYALİZ MERKEZİ

·         Hemodiyaliz Protokolü

ÖZEL TRABZON SÜRMENE DİYALİZ MERKEZİ

·         Hemodiyaliz Protokolü

KURUMUMUZUN TALEP ETTİĞİ PROTOKOLLER

TRABZON FATİH DEVLET HASTANESİ

·         EK - 8 de yer alan her türlü Tanı ve Tedavi Tetkikleri

TRABZON AHİ EVREN GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

·         EK - 8 de yer alan her türlü Tanı ve Tedavi Tetkikleri

KTÜ TIP FAKÜLTESİ FARABİ HASTANESİ

·         EK - 8 de yer alan her türlü Tanı ve Tedavi Tetkikleri