T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Vizyonumuz - Misyonumuz

Güncelleme Tarihi: 22/09/2019

MİSYON
Sağlıklı bir toplum oluşturmak amacıyla; tıbbi etik ilkelerinden ödün vermeden, hasta ve çalışan
memnuniyeti ve güvenliğini ön planda tutarak, , kalite standartlarının öncülüğünde, çağdaş
değerleri, bilimsel ilkeleri ve meslek ahlakını temel alarak, eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerini
sürekli geliştirerek, gelişmiş teknolojiyle donatılmış tesislerimiz ve uzmanlaşmış kadromuzla
kaliteli sağlık hizmeti sunmaktır.
VİZYON
Toplumumuzun yaşam kalitesini arttırmak amacıyla modern tıbbın imkânlarını kullanarak tüm
sağlık tesisleriyle güvenilir, kaliteli sağlık hizmeti sunumunda öncü rol üstlenen, kurumsallaşmasını
en ileri seviyeye ulaştırmış ve kaliteden taviz vermeyen, etik kurallara saygılı, eğitim ve araştırma
hizmetlerini sunan sağlık merkezi olmaktır.
KURUMSAL DEĞERLER
 Ülkemizin geleceğinden sorumluyuz.
 İşimiz önemlidir, ihmal edilemez.
 Sağlıklı bir çalışma ortamının önemine inanırız.
 Hasta/ yakını ve çalışanlarımıza yakınız, ihtiyaç ve sorunlarına en uygun çözümleri sunarız.
 Karar alma sürecinde katılımcılık, şeffaflık ve eşitliği esas alırız.
 Kararlarımızı açık ve dürüst bir iletişimle paylaşırız.
 Geribildirim ve özeleştiriye değer verir, gelişim fırsatları yaratırız.
 Çalışanlarımızı tanır, fikirlerine değer verir, yeni fikir üretimini destekleriz.
 Hizmet sürecimizin değeri, başarısı ve etkinliği katılımcılığımızla ölçülür.
 Çalışanları suçlamaz, süreçleri ve sistemi sorgularız.
 Konuları yasalar çerçevesinde, ön yargısız, koşulsuz ve iyi niyetle değerlendiririz.
 Kurumumuzu her yönüyle tanır, konulara içinde bulunduğu çevre ile birlikte bütüncül
yaklaşırız.
 Tüm gücümüzle çalışır zoru başarmaktan gurur ve heyecan duyarız.
 Farklılıkları anlar ve saygı duyarız.
 Birbirimizin bilgi ve becerilerine güvenir, hep birlikte çalışırız.
 Birbirimize değer verir, birlikte başarmaya inanırız.

KURUMSAL AMAÇLAR
 Sağlık hizmeti sunumunun kalitesini ve verimliliğini artırmak, hizmet kapasitesini genişletmek
ve sürdürülebilirliğini sağlamak.
 Sağlık hizmeti sunumundan duyulan hasta memnuniyetini üst düzeyde tutmak, sağlıklı, güvenli
hastane ortamını oluşturmak ve hasta güvenliğini sağlamak.
 Hastanemiz çalışanlarının memnuniyetini üst düzeyde tutmak, sağlıklı, güvenli çalışma ortamını
oluşturmak ve çalışan güvenliğini sağlamak.
 Sağlık çalışanlarına yönelik mesleki sertifikasyon sayısını arttırmak.
 Gelir gider dengesini iyileştirmek, hastane işletmeciliğinde verimliliği yükseltmek.
 Bilgiye hızlı ve kolay ulaşmak,hastalara ait bilgilerin güvenliğini sağlamak, bilgi mahremiyetini
korumak.
 Güvenilir ve kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti sunarak, bulunduğumuz bölgede tercih edilen
hastane olmak.